Vacature

Programma-adviseur

22-04-2021 Vacature

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. (voortaan het Fonds) is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het Fonds is actief op zes deelgebieden: Kunst en cultuur, Sport en vrije tijd, Natuur en milieu, Gezondheid, Maatschappelijk welzijn en Educatie. Het bestuur bestaat uit 7 leden en de dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Met een enthousiast team van vier medewerkers worden jaarlijks zo’n 450 aanvragen voor een donatie beoordeeld. De missie van het Fonds is om bij te dragen aan initiatieven die de samenleving in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis beter en mooier maken.

De afgelopen jaren heeft het Fonds stap voor stap steeds meer een proactieve houding aangenomen. Met gerichte oproepen voor aanvragen wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de samenleving. Daarnaast worden programma’s ontwikkeld die inspelen op belangrijke maatschappelijke thema’s. Hiervoor is een programmacommissie in het leven geroepen. De regio waar het Fonds actief is, kent veel maatschappelijke problemen. Zo leven relatief veel gezinnen in armoede, hebben relatief veel peuters een taalachterstand en krijgen leerlingen vaker een lager schooladvies. Daarom worden op dit moment de voorbereidingen getroffen voor een programma dat gericht is op gelijke kansen in het onderwijs.

In verband met bovengenoemde ontwikkelingen is het Fonds op zoek naar:

Een bevlogen programma adviseur

24-32 uur per week, voor een periode van twee jaar

Het Fonds is gevestigd in Vlaardingen aan de Schiedamseweg. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van vier mensen. De nieuwe medewerker zal deel uit gaan maken van het team en neemt deel aan het wekelijkse projectoverleg. De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met de andere medewerkers uitgevoerd: de officemanager, medewerker communicatie, projectleider en directeur. Na de periode van twee jaar wordt besloten of de functie blijft bestaan.

Taken
* Brengt onderwerpen in kaart waar bestuur en directie extra op in willen zetten, het eerste onderwerp is kansengelijkheid in het onderwijs
* Volgt de ontwikkelingen die voor de programma’s van het Fonds van belang zijn
* Begeleidt onderzoeken voor deze programma’s
* Vertaalt bevindingen (theoretisch) onderbouwd naar programma’s of speciale oproepen voor aanvragen
* Implementeert, bewaakt de voortgang en evalueert programma’s
* Beoordeelt aanvragen
* Onderhoudt contacten met aanvragers, collegafondsen, externe experts en andere belanghebbende partijen
* Neemt indien nodig taken waar van collega’s

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand die op een relevante, betrokken en zelfstandige manier vorm kan geven aan de inzet van het Fonds om programma’s op te zetten in het kader van belangrijke maatschappelijk thema’s. Wij vinden het belangrijk dat programma’s goed worden onderbouwd en vervolgens daadkrachtig worden neergezet.

De medewerker die wij zoeken:
* Heeft een grote passie om het verschil te maken voor maatschappelijke doelgroepen.
* Is enthousiast en vindt het leuk om in een klein team te werken.
* Is proactief, daadkrachtig en doortastend.
* Heeft een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau.
* Heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld in een adviesfunctie.
* Heeft kennis van de deelgebieden waarop het Fonds actief is. Gezien het programma waar mee wordt gestart is kennis van het onderwijsveld een pre.
* Is analytisch en kan de analyse omzetten in programma’s of speciale oproepen voor aanvragen.
* Is in staat om zowel op strategisch niveau als op detailniveau werkzaamheden uit te voeren.
* Is bij voorkeur bekend met de sociale kaart van de regio waar het Fonds actief is.

Wij bieden:
Een unieke kans om te werken aan relevante maatschappelijke thema’s en het verschil te maken in de gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Doordat het werkgebied klein is en het Fonds contact heeft met de meeste maatschappelijke organisaties in de regio kan je slagvaardig te werk gaan. Goede voorstellen om programma’s op te starten of in te zetten op belangrijke ontwikkelingen kunnen snel worden uitgevoerd. Bovendien bieden we een mooie werkomgeving met leuke collega’s. Het bruto maandsalaris bedraagt tussen de € 3.075 en € 5.020, op full time basis (36 uur). Daarnaast heeft u recht op vakantiegeld, een dertiende maand en is er een pensioenregeling. Het gaat om een nieuwe functie, na twee jaar wordt besloten of deze blijft bestaan.

Procedure
Graag ontvangen wij uw cv met motivatie voor 9 mei via E-mail algemeen@fondssv.nl. Op onze website vindt u alle algemene informatie over het Fonds, zie hiervoor www.fondssv.nl. Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met de John Massaar via het algemene nummer van het Fonds, 010 - 475 40 33.

Bedrijf

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Schiedamseweg 53
3134 BB Vlaardingen
010 - 475 40 33
algemeen@fondssv.nl
www.fondssv.nl