Vacature

Liefhebbende en onderzoekende meester of juf

02-07-2019 Vacature

Per 1 augustus 2019 zoeken wij iemand voor

 5 dagen middenbouw

of

5 dagen bovenbouw

Als je parttime wilt werken, kan je ook solliciteren. Allerlei combinaties zijn bespreekbaar. 

Komend jaar gaan we een omslag inzetten omdat we ons steeds meer gaan richten vanuit onderzoeksvragen en diep leren voor kinderen met behulp van Jeelo. Wereldoriëntatie komt centraal te staan. Leerkrachten worden meer en meer eigenaar van de inhoud en organisatie omdat we methodes loslaten en vanuit doelen werken. We vinden het belangrijk dat er niet meer één antwoord goed kan zijn op een vraag. Divergent leren denken en zelf daarbij het goede voorbeeld geven om samen met de kinderen tot verwondering te komen. Wie heeft zin om deze vorm van onderwijs die DIEP gaat, mee vorm te gaan geven? Solliciteer dan nu! 

Wie zijn wij?
We zijn een kleine school met grote onderlinge betrokkenheid. Iedereen kent elkaar en de lijnen zijn kort. Er zijn 6 stamgroepen. Kinderen leren bij ons samenwerken en samen leren. Dat elk kind uniek is, betekent voor ons onderwijs dat we verschillen benutten en waarderen. Daarom volgen we hun ontwikkeling door middel van een volgsysteem en doen verslag in een portfolio. We geloven dat de leerkracht het verschil maakt en zich bewust moet zijn van de interventies die er toe doen, zodat een kind zich gewaardeerd voelt en uitgedaagd wordt om tot leren te komen. Het zelf ontwerpen van lessen behoort tot de uitdagingen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Onze slogan “Stap in, reis mee en ontdek de wereld” heeft te maken met de projecten die we geven, waarbij we de zaakvakken integreren in het vak wereldoriëntatie. De kinderen leren zich te presenteren tijdens vieringen en zich te uiten door middel van kunst en cultuurvormen. 

Lekker lezen in het gras om het plezier in lezen te stimuleren
Gastlessen en excursies vormen een wezenlijk onderdeel om de wereld te leren begrijpen. De kring als opstelling van de stoelen hanteren we bewust om open en eerlijk te kunnen communiceren en te laten zien dat ieders mening er toe doet. We geven wekelijks Engels en mindfulness in de groepen 1 tot en met 8. De populatie die onze school bezoekt is divers. De inspectie heeft onze school recentelijk met een voldoende gewaardeerd waarbij zij hebben opgemerkt dat de omgang tussen kinderen, ouders en leerkrachten bijzonder veilig en sfeervol is.

Wat bieden wij?
Als je bij ons werkt, zorgen we er met elkaar voor dat jij:
- ondersteund wordt, je begrepen voelt en er niet alleen voor staat
- je verder kan ontwikkelen door individuele- en/of teamscholing
- in de aanwezigheid van de natuur kan zijn vanwege de aanwezigheid van schildpadden, vissen, honden en schooltuinen op het dak
- je fysiek prettig kan voelen door te werken in een nieuw gebouw dat klimatologisch op orde is
- je visie op het spelende en lerende kind kan delen, uitdragen en uitvoeren met de collega’s en je steentje kan bijdragen aan de uitvoering van het Jenaplanconcept
- de dienstbaarheid van het kantoor van Stichting Wijzer kan ervaren doordat ze je met raad en daad bijstaan. 

Wie zoeken wij?
Wij willen graag in contact komen met jou als je een leerkracht bent die:
- in het bezit is van een PABO diploma
- met ons team het onderwijsconcept verder wil helpen uitbouwen en vormgeven
- bijzonder veel waarde hecht aan spelend leren en ervaringsgericht leren
- doelgericht en ontwikkelingsgericht werkt waarbij je bewust interventies toepast om het leren en denken te stimuleren
- de groep kinderen tot een hechte groep kan vormen en oog en oor heeft voor signalen waardoor kinderen zich begrepen en gezien voelen
- de openbare identiteit ondersteunt en uitdraagt
- bereid is om de grote betrokkenheid van ouders te ontvangen en in te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur Arianne Zonneveld. Als u belangstelling heeft, verwachten we uw brief met CV voor 12 juli 2019. In de laatste schoolweek vinden de gesprekken plaats met een afvaardiging van het team en de MR.

Contact Email: a.zonneveld@wijzer.nu
Website: www.jenavld.nl
Tel: 010-4712914/06-11375206

Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen

Bedrijf

Jenaplanschool Vlaardingen

Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
611375206
a.zonneveld@wijzer.nu
www.jenavld.nl