Vacature

Directeur Het College Vos

13-05-2023 Vacature

De Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam en Vlaardingen. In Vlaardingen zijn dat vier scholen met in totaal ongeveer 1.400 leerlingen verdeeld over vier scholen te weten: Het Lyceum Vos, De Mavo Vos, Het College Vos en De Internationale Vos. Door de kleinschaligheid van de scholen kennen we alle leerlingen bij naam. Op alle scholen hebben de docenten en de leerlingen respect voor elkaar ongeacht geloof of afkomst. Het onderwijs wordt aangeboden vanaf het niveau Vmbo tot en met Gymnasium, inclusief TweeTalig Onderwijs (tto). Op de Vlaardingse scholen hanteren we de kernwaarden bewust, bekwaam, betrokken en betekenisvol.

Bij het geven van onderwijs anticiperen de scholen op veranderingen in de wereld. De jongeren die worden opgeleid moeten in staat zijn om met de kennis en de vaardigheden die zij bij ons leren vele jaren vooruit te komen. Het bestuur van de OSVS vormt het bevoegd gezag van de stichting. Elke school heeft haar eigen identiteit zodat er veel keuzemogelijkheden zijn voor leerlingen en ouders. Samen bieden wij alle vormen van onderwijs: Praktijkonderwijs, Vmbo (met lwoo), Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium.

Het College Vos
Op Het College Vos zijn de volgende leerwegen te onderscheiden:

 • Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL)
 • Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL)
Daarnaast bieden wij ook Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO).

In de bovenbouw bieden wij de leerlingen de volgende profielen aan:
 • Zorg en Welzijn;
 • Economie en Ondernemen;
 • Techniek;
 • Diensten en Producten in een leerwerktraject.
De komende jaren ligt het accent op samenwerking en innovatie op de gebieden techniek en zorg. De klassen zijn klein. Wij zijn een mooie school met een gedreven, betrokken en hecht team.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hetcollegevos.nl.
Het bestuur van Het College Vos is op zoek naar een gedreven, inspirerende en deskundige

directeur Het College Vos

Plaats in de organisatie
Door de ontvlechting van de Vlaardingse Openbare Scholengroep zoekt Het College Vos een zelfstandige directeur die de komende jaren bij wil dragen aan kwalitatief goed onderwijs. Deze is integraal verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid en de bedrijfsvoering van Het College Vos en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De directeur geeft rechtstreeks leiding aan de afdelingsleiders en de staf van Het College Vos. De directeur vervult een strategische rol naar de directe omgeving en vervult hiernaast een rol als lid van het directieteam van OSVS.

Resultaatgebieden
Als directeur vervult u een voortrekkersrol in de ontwikkeling van Het College Vos. U ontwikkelt mede het strategisch beleid voor de scholengroep en vertaalt dit naar beleid voor uw school. U bent verantwoordelijk voor en stuurt op de resultaten en draagt zo bij aan de realisatie van de doelen van de organisatie. Met betrekking tot het onderwijskundig beleid voert u, samen met uw team, de regie over de onderwijsontwikkelingen ten aanzien van Het College Vos.

Binnen OSVS heeft u een belangrijke adviesrol naar de bestuurder en werkt u goed en constructief samen in het directieteam. U staat voor uw school en behartigt, naast de belangen van het collectief, ook de belangen van uw school. U profileert en positioneert de school binnen de stad en neemt deel aan de diverse netwerken. U bent gericht op groei van de school en blijvende ontwikkeling van het onderwijs. Intern heeft u vooral de focus op kwaliteit van onderwijs en kwaliteitszorg. Het continu verbeteren van het onderwijs op basis van de juiste stuurinformatie is een deel van de opdracht. U werkt planmatig en cyclisch, waardoor er meer inzicht en verbetermogelijkheden zijn voor het onderwijs. U bent het aanspreekpunt voor de inspectie en bewaakt de kwaliteit en voortgang. Uiteindelijk is het resultaat het beste passende onderwijs voor de doelgroep van Het College Vos. U werkt als directeur met een groep gemotiveerde professionals die, elke dag weer, het beste doen voor de leerlingen. Als directeur sluit u daarbij aan. 

Functie-eisen
 • academisch werk- en denkniveau;
 • brede kennis van en inzicht in onderwijskundige processen en organisatieontwikkelingen;
 • kennis van en ervaring met onderwijs (bij voorkeur vo/Vmbo);
 • leidinggevende ervaring;
 • strategisch denkvermogen, uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, overtuigingskracht en bindend vermogen;
 • ervaring met het voeren van een cyclus van planning en control op het gebied van financieel, formatie- en onderwijsbeleid;
 • met overtuiging kiezen voor het openbaar onderwijs;
 • ervaring met veranderingsprocessen;
 • visie en ambitie met betrekking tot de maatschappelijke opdracht van het beroepsvoorbereidende onderwijs.
Persoonlijkheidsprofiel
Uw drijfveer is om de ambities van Het College Vos om te zetten naar een kwalitatief goed onderwijsaanbod en het richten van de school op de lange termijn uitdagingen. U bent overtuigd van de noodzaak en maatschappelijke waarde van een krachtige vmbo-school in Vlaardingen. Leidraad voor u is de aansluiting van de leerling bij het vervolgonderwijs. U heeft oog voor de doelgroep van Het College Vos en de grootstedelijke thema’s en uitdagingen die spelen op de school. U bent een aansprekend boegbeeld van Het College Vos en zorgt voor de juiste profilering en aansluiting bij de relevante lokale en regionale partners. U ziet kansen om het onderwijs voor de leerlingen op een passend niveau te houden en liefst nog wat verder. U wordt aangesproken door de opdracht de kwaliteit van het onderwijs te blijven ontwikkelen en verbeteren en ziet kansen voor de school.

U bent in staat de afdelingsleiders te ondersteunen in hun ontwikkeling als leidinggevende. U bent een heldere communicator die op basis van visie de juiste keuzes maakt. U stimuleert een open cultuur waarbinnen mensen elkaar aanspreken en mensen trots zijn op hun werk. Hierbij zet u afwisselend uw kwaliteiten als coach, stuurman én teamspeler in. U bent van-huis-uit in staat voorbeeldgedrag te tonen, waarbij het accent ligt op het ‘reflectief vermogen’ en ‘zichtbaarheid’. In uw dagelijks handelen toont u het vermogen om te schakelen van strategisch naar tactisch naar operationeel niveau en vice versa. U bent benaderbaar en zichtbaar, laat anderen zien en ervaren wat beter kan en belegt verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Alles staat in het teken van de gedragen koers van OSVS en de betekenis en invulling hiervan voor het brede onderwijs in Vlaardingen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gehonoreerd conform schaal 14 cao vo. Een aanstelling vindt plaats conform de cao vo. De uiteindelijke inschaling vindt plaats op basis van uw ervaring en kwaliteiten.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Lidewij Geertsma. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : nader te bepalen
Eerste ronde selectiegesprekken : nader te bepalen
Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen

Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl.

Bedrijf

Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

Burgemeester van Lierplein 59
3134 ZB Vlaardingen
010 - 850 35 00
info@osvs.nl
www.osvs.nl
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date