VEC betrokken bij wijkaanpak in de Drevenbuurt

26-11-2019 Wonen Advertorial

VLAARDINGEN - Een doelstelling van het Vlaardings Energie Collectief is het stimuleren om duurzaak om te gaan met energie. Wat je niet gebruikt, hoef je niet te betalen en dat hoeft ook niet opgewekt te worden. Om die reden zijn we ook betrokken bij de wijkaanpak in de Drevenbuurt. Begin dit jaar zijn hier vier werkgroepen gevormd: ophogen, groen, toekomstvisie en energietransitie. Het VEC is betrokken bij de laatstgenoemde werkgroep en doet ook mee in de stuurgroep. Aangezien nog niet bekend is met welke energiebron de huizen in de toekomst verwarmd gaan worden, zetten we vol in op het beperken van het energiegebruik van de bebouwde omgeving. De werkgroep, een groep van enthousiaste buurtbewoners, heeft als aanpak die van de energieambassadeur gekozen.

Wat is een Energieambassadeur?
Een energieambassadeur is een enthousiaste vrijwilliger die regio, buurt en straatgenoten stimuleert en ondersteunt met energie besparen in de woning. De ambassadeur biedt informatie over energiebesparende mogelijkheden in de woning. De Energieambassadeur kent de woningen en heeft veel praktische informatie beschikbaar om met bewoners van dezelfde woning deze kennis te delen. Vaak zijn Energieambassadeurs mensen met een technische achtergrond, maar dat is niet altijd zo en beslist ook niet noodzakelijk. Er zijn dus ‘verschillende soorten Energieambassadeurs, de meeste zijn ervaringsdeskundig en hebben bijvoorbeeld hun eigen huis al doorgelicht waar de besparingsmogelijkheden aanwezig zijn.

De aanpak van energieambassadeurs in de Drevenbuurt
De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om de Drevenbuur tot meest Energievriendelijke wijk van Vlaardingen te maken. De leden van de werkgroep bieden straatgenoten een flyer van de woning aan, waarop staat welke mogelijkheden er zijn. In de aanbiedingsbrief wordt de site 'verbeterjehuis' onder de aandacht gebracht. Dit is een leerzame tool om te bekijken wat de effecten zijn als je bepaalde maatregelen treft aan je woning. Ook worden suggesties gegeven over de materialen die mogelijk zijn.

Doel
Het doel is dat de bewoners aan de slag gaan en daar willen we hen bij ondersteunen. Graag willen we ook kennis delen door middel van een kennisbank. De ervaringen met bedrijven en het resultaat van uitgevoerde maatregelen willen we delen met de wijkbewoners. Wilt u meedoen als bewoner van de Drevenbuurt of wilt u informatie om zelf aan de slag te gaan in uw buurt? Stuur een mail naar: info@vlaardingenergeicollectief.nl of naar wijkactie.drevenbuurt@gmail.com

Collectief zonnedak de Koningin

De bewoners van de Drevenbuurt kunnen ook gebruik maken van het collectieve zonnedak 'de Koningin'. Lukt het niet op eigen dak, omdat het huis niet gunstig gepositioneerd is op de zon, er staat een boom voor of een dakkapel, dan is dit een mooi alternatief. Dit geldt overigens niet alleen voor de Drevenbuurt maar voor alle woningen en bedrijven met een kleinverbruik aansluiting in de postcodegebieden 3131, 3135, 3136, 3137 en 3138. Kijk voor meer informatie op: www.vlaardingsenergiecollectief.nl. Het zou mooi zijn als we het jaar af kunnen sluiten met een opdracht tot uitvoering van het dak. Wacht niet tot een ander in beweging komt, doe mee en help Vlaardingen te verduurzamen.

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date