Huurders positief over Waterweg Wonen

08-04-2016 Wonen Redactie

VLAARDINGEN – Het Kwaliteitscentrum voor Woningcorporaties (KWH) bepaalde onlangs dat haar Huurlabel voor woningcorporatie Waterweg Wonen wordt verlengd met twee jaar. In 2015 onderzocht KWH alle vormen van dienstverlening waarmee de klanten van de corporatie te maken kunnen krijgen. Na dit onderzoek luidde het oordeel: “De Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV) stelde met genoegen vast dat huurders van Waterweg Wonen de kwaliteit van uw dienstverlening zodanig waarderen dat uw dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen van het KWH-Huurlabel”. Het label is verlengd tot en met 30 maart 2018.


Klanttevredenheid hoog in het vaandel

Harrie Bosch, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen, reageert verheugd: ,,Wij hebben het KWH-Huurlabel en daar zijn we trots op. Het is belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. We willen graag weten wat we goed doen, maar ook wat volgens hen beter kan. Met het KWH-Huurlabel onderzoeken we dit. Het feit dat onze huurders aangeven tevreden te zijn over onze dienstverlening, bevestigt dat wij de juiste koers volgen. En dat zetten wij de komende jaren voort. Maar is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Alle medewerkers verdienen wat mij betreft een pluim voor de wijze waarop zij opnieuw onze dienstverlening op een goed niveau en naar tevredenheid van huurders en woningzoekenden hebben uitgevoerd’’.


KWH onderzoek

In 2015 stuurde KWH vragenlijsten naar de klanten van Waterweg Wonen om hun mening te vragen en benaderde hen telefonisch. Ook testten zij of de telefoon snel wordt opgenomen en of de klanten van Waterweg Wonen goed te woord worden gestaan. Bovendien werd gecontroleerd of de Vlaardingse corporatie haar huurders goed en duidelijk informeert, bijvoorbeeld via de website. Uit dit onderzoek kwamen rapportcijfers. Een deskundige en onafhankelijke commissie, het CKV, bepaalde aan de hand van de behaalde resultaten dat Waterweg Wonen het KWH-Huurlabel opnieuw twee jaar mag voeren.


Over Waterweg Wonen

Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in deze stad. De kern van het werk is het zorgen voor voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit in een prettige woon- en leefomgeving voor mensen met een lager inkomen die niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Dit doen we uitsluitend in en voor Vlaardingen, de stad waarin wij geworteld zijn. Wij doen dit in partnerschap en in samenwerking met anderen. Meer informatie over Waterweg Wonen vindt u op waterwegwonen.nlGerelateerd