Nieuwe voorzitter winkeliersvereniging Hoogstraatjes

02-07-2016 Winkelen Redactie

VLAARDINGEN - In april is de Selma Cuppers afgetreden als voorzitter van Winkeliersvereniging De Hoogstraatjes. De vereniging betreurde dit zeer daar zij een grote aanwinst was en in korte tijd erg veel betekend heeft voor de vereniging.

De vereniging is blij om te kunnen melden dat Marco de Brabander (Stedenbouwkundige) de rol van voorzitter van WV De Hoogstraatjes per direct is gaan invullen. Marco draagt de Hoogstraat een warm hart toe, woont op de Hoogstraat en is met het Stadslab een toekomstplan voor de Hoogstraat aan het ontwikkelen. In het toekomstplan schreef hij het volgende:

Een plan voor de Hoogstraat. Een nieuwe impuls voor de Binnenstad.

De Hoogstraat is een historische straat met kleine pandjes en relatief lage huren. Juist de huidige leegstand geeft veel mogelijkheden voor een nieuwe toekomst! Nu ook de 'dure' winkelgebieden in de binnenstad met leegstand kampen moeten we de Hoogstraat, als jarenlang 'probleem gebied', met andere ogen gaan bekijken. Het idee (uitgebreid beschreven in de visie 'De hoogstraat als vrijst(r)aat') in hoofdlijnen.

 

Ruimte geven aan eigen initiatief

De Hoogstraat is in de binnenstad het meest geschikt om kleine creatieve ondernemers de kans te geven iets te starten. Kleiner winkel oppervlak en relatief lage huren betekent meestal ook minder risico. Afwisseling met bijzondere horeca en bijzondere winkels geven de straat een uniek lokaal karakter dat zich onderscheid van het Liesveld met vooral de bekende ketenwinkels. Door de drempels te verlagen voor de inzet van een deel van de openbare ruimte kan iedereen voor de deur een klein terrasje plaatsen of hun koopwaar etaleren. Waar nodig zou het bestemmingsplan aangepast kunnen worden om meer ruimte voor diversiteit te creëren. De Hoogstraat als 'vrijst(r)aat! 
 

Een streekmarkt

Een regelmatig te houden streekmarkt met onder andere biologische en multiculturele food producten is populair en trekt ook mensen buiten de stad. Deze moet wel voldoende groot zijn. Door bijvoorbeeld geen of minder standplaatskosten te vragen lok je meer aanbieders. Hoe groter de markt, hoe populairder deze wordt. Straatartiesten zouden de sfeer nog kunnen versterken. De straat wordt bekender en ondernemers zien steeds meer kansen om zich in de panden te vestigen. In de wintermaanden kunen leegstaande panden eventueel ingezet worden voor een deels 'indoor' markt. We hopen dat we dit van de grond krijgen. We zijn nu druk met de onderzoeken bezig.
 

Marketingplan

De Hoogstraat moet een regionaal bekende straat worden! De streekmarkt is een goed middel om buiten Vlaardingen mee te adverteren. De bedoeling is een groter draagvlak te creëren voor de ondernemers in de straat. Het begint met de markt maar het werkt door naar de winkels en de horeca. De binnenstad krijgt er een trekker bij! 
 

Groene inrichting

Vlaardingen was een aantal keer verkozen tot de groenste stad van Europa! De Hoogstraat moet heel groen worden! Dit past goed bij de sfeer van een streekmarkt en maakt de straat veel aantrekkelijker om te bezoeken. Hoe dit voor de openbare ruimte moet is nader uit te werken. Maar ieder voor zich kan hier nu al mee aan de slag door hun pand of de rand van de straat te vergroenen! Een aantal bewoners en ondernemers zijn hier ook al heel goed mee bezig. Kijk bijvoorbeeld maar eens bij het pand van 'Vers Vlaardingen' op nummer 86 hoe mooi dit kan worden!

Gerelateerd