Vijfde lezing Archeologie in onze regio

27-02-2017 Uit Redactie

VLAARDINGEN - Op zaterdag 4 maart geeft Jurrien Moree, archeoloog bij het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR), de vijfde lezing van een reeks over archeologische vondsten en verhalen in het Zuid-Hollandse deltagebied. Deze lezing gaat over de Late Middeleeuwen tot rond 1200.

De lezingen zijn in het Erfgoedlab van het Museum Vlaardingen en beginnen om 15.00 uur. De toegang is gratis. De reeks bestaat uit 6 lezingen, die alle in het Museum Vlaardingen plaatshebben. De laatste is op zaterdag 8 april 2017: Late Middeleeuwen vanaf de ontginningen.

Het Educatief Archeologisch Erf Broekpolder, de archeologische werkgroep Helinium en het Vlaardings Archeologisch Kantoor (VLAK) organiseren deze activiteiten, die goed aansluiten op de realisatie van het Vlaardingencultuurhuis in de Broekpolder.

Voor meer informatie zie ook de website van de Federatie Broekpolder: www.federatiebroekpolder.nl  

 

Gerelateerd