Stop sloop historische panden!

21-09-2016 Uit Redactie

In een brief aan het college en de gemeenteraad maakt Wout den Breems, de voorzitter van de Historische Vereniging Vlaardingen zich kwaad over de sloop van historische panden. De brief publiceren wij hierbij integraal.


Geacht college en leden van de gemeenteraad van Vlaardingen,

Deze keer niet een brief afzonderlijk aan het college, met een afschrift ter informatie aan de raad, maar aan u beiden gericht. Helaas moet de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) weer in de pen, nu omdat er een sloopaanvraag is ingediend voor de panden aan de Koningin Wilhelminahaven NZ 3-6. Het betreft hier historische visserijpanden aan de KW-haven en de daarachter gelegen historische kuiperij langs de Vulcaanweg.  U weet wel, het pakhuisje met de herstelde muurreclame. De aanvraag doelt op instortingsgevaar van de panden en eventuele ontwikkeling. Tja, als men de boel laat verrotten dan dreigt  inderdaad instortingsgevaar en mogen dergelijke panden niet meer betreden worden om de veiligheid te waarborgen. Helaas, helaas, hoe vaak hebben we zulke woorden al moeten vernemen? We durven het haast niet meer te noemen. Een voorbeeld van het om zeep helpen van de historie van je stad is de sloop van de historische gevel van het “Leskipand” aan de Hoogstraat. En wat gebeurt daar nu? Niets!!

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de HVV verzoekt u bijzonder dringend om de sloopaanvraag voor de panden aan de KW-haven niet te honoreren, maar de eigenaar er toe te dwingen de panden op te knappen en te herontwikkelen. De HVV pikt het niet langer meer dat onze stad door ontwikkelaars (NB: van buiten Vlaardingen!) ontnomen wordt van zijn historisch erfgoed en daarmee van zijn ziel. Het is onacceptabel dat u daar aan meewerkt. Als gemeentebestuurders heeft u als raad en college samen de plicht goed voor onze stad te zorgen. Verkwanseling van ons historisch erfgoed is een ernstige verzaking van deze plicht!

Erfgoed ideeën, kunstprojecten met haring e.d. Velen hebben de mond er van vol en brengen kunstprojecten tot uitwerking. Hoogwaardigheidsbekleders staan dan op de eerste rij. En dan altijd weer de mooie en veelbetekende woorden: “We moeten trots zijn op onze stad als de grootste haringstad van weleer! We moeten dit uitnutten. Goed voor de aantrekkingskracht van Vlaardingen, enz.”. Prima, dat vindt de HVV ook. Het kan er niet genoeg worden ingepeperd bij de inwoners en bezoekers aan onze stad. En vooral ook bij de jongeren. Maar, weet u, als de gevangen haring en vis aan de wal werd gebracht brachten de noeste Vlaardingse werkers in het visserijbedrijf de producten in de haringpakhuizen en werd er in de kuiperijen en aanverwante bedrijven hard gewerkt om het ‘zilver van de zee’ te verwerken. Vlaardingen is daar groot en bekend door geworden. Zo ontstonden er steeds meer mooie visserijgebouwen langs de Vlaardingse havens. Ons Historisch Erfgoed! Veel ervan is helaas al verdwenen, maar gelukkig zijn er nog gebouwen overgebleven. En die moeten behouden worden en een goede bestemming krijgen, zodat ze tot in lengte van jaren kunnen vertellen van onze rijke visserij-historie! Historie die niet alleen in boeken en op foto’s teruggevonden moet worden, maar ook nu en in de toekomst in de stad te zien en te ervaren moet blijven. Het kan niet sterk genoeg benadrukt worden: wat we hebben, moeten we behouden, wat gesloopt wordt komt nooit meer terug! 

Helaas zijn de panden waarvoor een sloopvergunning is aangevraagd niet de enige die in de gevarenzone zijn gekomen. Loop of fiets eens door dit gebied en bekijk de bebouwing aan de achterzijde KW-haven NZ, langs de Vulcaanweg, het Verboonpakhuis aan de Kw-haven ZOZ, de Waterleidingstraat, de Sprij-panden en de Kwakkelstein panden met boetzolders aan de Westhavenkade, de Vetteoordskade. Allemaal historisch haringvisserij-erfgoed waardoor Vlaardingen groot is geworden. Ons prachtig visserijverleden dat de stad aan de toerist moet verkopen! Stop onnodige sloop en laat niet alles verpauperen en dan slopen.

Vlaardingen moet een bruisende stad zijn, maar dan is te hopen dat dit niet is vanwege bruisende sloopactiviteiten. Vreselijk toch? Arm Vlaardingen!

Hoorden we in de afgelopen raadsvergadering niet verschillende malen zeggen: “het is in het belang van de stad Vlaardingen?” Zeker, dat was in een andere context, maar u bent als bestuurders ook verantwoordelijk voor ons historisch erfgoed. Behoud daarvan is OOK in het belang van de stad Vlaardingen. Doe daar de komende tijd dan ook iets aan! Oud en nieuw combineren, herbestemming, stadsreparatie e.d., het is allemaal heel belangrijk voor de toekomst van Vlaardingen. Is het allemaal al niet gezegd in “De Burgermeester”? Of blijft dat project alleen maar bij mooie woorden en ideeën?

Tot slot wil de HVV u er, hopelijk ten overvloede, aan herinneren dat al het genoemde erfgoed valt binnen het Beschermd Stadsgezicht Vlaardingen vastgesteld in 2013. En dat was niet voor niets! Dat Stadsgezicht moet behouden blijven. Daarom: grijpt in college en raad, voorkom verpaupering en sloop van ons prachtige (en beschermde!) Historisch Erfgoed!!  

Met vriendelijke groet,

namens de Historische Vereniging Vlaardingen,

W.C. den Breems, voorzitterGerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date