Naar de binnenlanden van Vlaardingen

01-03-2017 Uit Redactie

VLAARDINGEN - De Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen organiseert donderdag 9 maart een lezing in Museum Paviljoen de Joon aan de Westhavenkade 56. Het thema: ‘Naar de binnenlanden van Vlaardingen’, verzorgd door Frits van Oostrom. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

,,Vlaardingen was vroeger maar een klein stadje. Het stedelijk gebied lag ingeklemd in een veel groter ambacht, later gemeente: Vlaardinger-Ambacht. Had veel van de nering in de stad te maken met de haringvisserij, Vlaardinger-Ambacht was een gebied met vooral veehouderij. Hier werd op de vele boerderijen boter en kaas gemaakt. Het centrum van Vlaardinger-Ambacht – als we al over een centrum mogen spreken – lag aan het Emaus. Hier stond het Rechthuis, gevestigd in een boerderij/herberg. Later werd aan het Emaus een gemeentehuis gebouwd (nu Stadsarchief). Het grondgebied van Vlaardinger-Ambacht werd doorsneden door de Vlaardingse Vaart, een belangrijke afwatering en scheepvaartverbinding.

Vrijwel het gehele grondgebied van Vlaardinger-Ambacht is, vanaf de jaren dertig, overspoeld door woningbouw. Slechts een paar boerderijgebouwen overleefden deze stadsuitbreiding. In de Broekpolder werden de boerderijen gesloopt ten behoeve van de opspuiting met Rotterdams havenslib. Een deel van Maaslands grondgebied werd aan Vlaardingen toegevoegd. Daar staat nog een aantal fraaie, oude boerderijen.’’

In de lezing wordt een beeld geschetst van het agrarische deel van Vlaardingen, met de Vlaardingsevaart als verbindend element en de vroegere boerderijen van de Broekpolder als blikvanger. De lezing wordt zeer rijk geïllustreerd.

Voor leden van De Vrienden van Museum Vlaardingen is deze lezing gratis. Voor niet leden is het mogelijk om op deze avond lid te worden van de vereniging.

Gerelateerd