Museum ontvangt donatie van DeltaPORT Donatiefonds

26-07-2016 Uit Redactie

VLAARDINGEN/ROTTERDAM - Het DeltaPORT Donatiefonds maakt met een flinke bijdrage de presentatie van de prehistorische boomstamkano in Museum Vlaardingen mede mogelijk. De kano is één van de topstukken van het museum en staat symbool voor hoe de mensen in de delta van Maas en Rijn hebben geleefd, gevaren en gevist.

Museum Vlaardingen, voorheen het Visserijmuseum, richt zich op de geschiedenis en cultuur van Vlaardingen en heeft als thema ‘5000 jaar cultuur en visserij in de delta’. Speerpunten zijn visserij, archeologie en stadsgeschiedenis.

De objecten die het museum beheert zijn van groot belang voor de geschiedenis en visserij in Vlaardingen en het leven in de delta in het algemeen. De boomstamkano, die dateert uit circa 680 jaar voor Christus, is gevonden bij opgravingen aan de Maassluissedijk in Vlaardingen. Het is de grootste prehistorische kano die ooit in Nederland is gevonden.

In Museum Vlaardingen wordt de presentatie van de kano gecombineerd met het tonen van een zogenaamde klepduiker, daterend uit 70 tot 125 jaar na Christus. Bij eb kon water uit het achterland door de duiker heen richting de Maas stromen. Bij vloed duwde opkomend water het klepje dicht. De duiker sloot zich en het water kon het achterland niet binnendringen. De klepduiker bestaat uit twee uitgeholde boomstammen die in elkaar zijn geschoven.

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Voor meer informatie: deltaportdonatiefonds.nl

Gerelateerd