Lezingen Archeologie in Museum Vlaardingen

26-10-2016 Uit Redactie

Archeologisch onderzoek in de Yangtzehaven.

VLAARDINGEN - Op zaterdag 29 oktober geeft Jurrien Moree, , archeoloog bij het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR), de eerste lezing van een reeks over archeologische vondsten en verhalen in het Zuid-Hollandse deltagebied. De lezingen zijn in het Erfgoedlab van het Museum Vlaardingen en beginnen om 15.00 uur. De toegang tot de lezing is gratis.

Deze regio wordt al duizenden jaren bewoond en dat heeft veel sporen nagelaten. De lezing gaat over de Midden-Steentijd, het tijdperk na de laatste ijstijd, waarin de mens door te jagen op wild en door het verzamelen van wilde vruchten, noten en wortels en knollen aan z’n kostje kwam. Aan bod komen de resultaten van het onderzoek in de Yangtzehaven op de Maasvlakte, waar op een diepte van 20 meter onder de havenbodem resten van kampementen van jagers-verzamelaars van rond 7000 voor Chr. zijn gevonden. Ook besteedt Moree aandacht aan het grafveldje met de oudste graven van Nederland (7500-7000 voor Chr.) ter plekke van de Tramremise in de Rotterdamse wijk Beverwaard.

De reeks bestaat uit zes lezingen, die alle in het Museum Vlaardingen plaatshebben. De volgende data zijn: zaterdag 3 december 2016: deel 2: Nieuwe Steentijd (Neolithicum) zaterdag 7 januari 2017: deel 3: Bronstijd en IJzertijd zaterdag 4 februari 2017: deel 4: Romeinse tijd zaterdag 4 maart 2017: deel 5: Late Middeleeuwen tot rond 1200 zaterdag 8 april 2017: deel 6: Late Middeleeuwen vanaf de ontginningen.

Gerelateerd