KADE40 behaalt certificaat Kunstencentrum

27-10-2016 Uit Redactie

VLAARDINGEN - KADE40 te Vlaardingen heeft recentelijk het landelijk certificaat ‘Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst’ (CK) ontvangen. Het certificaat is een keurmerk voor dienstverlening op het gebied van kunst en cultuur.

Na de start in november 2013 is KADE40 continu bezig geweest om de kwaliteit van de dienstverlening niet alleen te verhogen, maar vooral ook toekomstbestendig te maken. Hierbij heeft de instelling met open oog en oor op de vraag uit de stad gereageerd. Dit betekent dat de bedrijfsvoering voortdurend wordt bijgesteld aan de wensen van aanbieders en afnemers.

Citaat uit het rapport van Hobeon: ,,KADE40 biedt vele diensten aan, noemt zichzelf een ‘cultuurcentrum met open deuren’. De auditors hebben uit de gesprekken geconcludeerd dat zowel de medewerkers als de overige stakeholders zoals vrijwilligers, docenten alsmede cursisten, zich vrij voelen zich verder te ontwikkelen, binnen het gecreëerde concept van KADE40.''

De groei die KADE40 de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, getuigt van de steeds centralere plek die KADE40 inneemt in de kunst- en cultuursector in Vlaardingen. Naast partners in de culturele sector werkt het centrum steeds meer samen met maatschappelijke en sociale organisaties.

Citaat uit het rapport van Hobeon: ,,KADE40 is een ontmoetingsplek voor jong en oud, met een hoge sociale waarde. Deze ‘community’ functie wordt door alle betrokkenen benoemd en zorgt voor een sociale verbondenheid in Vlaardingen en omgeving.''

Bestuur en directie zijn er uitermate trots op na amper drie jaar KADE40 dit keurmerk te hebben behaald. ,,Door deel te nemen aan het certificeringstraject konden wij door middel van de zelfevaluatie en de daaropvolgende audit door bureau Hobeon toetsen of de kwaliteit geborgd blijft, ook binnen een veranderende dienstverlening. Het certificaat is niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze subsidiegevers, partners en sponsors een garantie voor de toekomst.''

KADE40 blijft de samenwerking zoeken met de overige culturele instellingen en heeft ook projecten gerealiseerd met maatschappelijke en sociale organisaties. Door deze gezamenlijkheid wordt een mooi en divers aanbod in alle disciplines ontwikkeld voor alle Vlaardingers van schooljeugd tot creatieve volwassenen.

,,Wij realiseren ons ten zeerste dat de grootste verdienste hiervoor ligt bij onze professionele en enthousiaste medewerkers en betrokken vrijwilligers. Met deze kernploeg weten we een breed gedragen centrum voor cultuur in Vlaardingen te realiseren. Natuurlijk houdt het voor ons niet op bij het behalen van het certificaat. Wij blijven luisteren naar de behoefte van onze klanten en stakeholders en zien vol energie en creativiteit de toekomst tegemoet.''

Gerelateerd