Hulphonden altijd welkom op Vlaardings evenement

01-11-2018 Uit Redactie

De hulphonden van Peter Roovers: Rover en Hidde

VLAARDINGEN - Evenementen in Vlaardingen zullen voortaan meer rekening moeten houden met mensen met een handicap. Het gemeentebestuur gaat de voorwaarden voor alle evenementen op dit gebied aanscherpen. Aanleiding hiertoe is een 'minder positieve'ervaring van Peter Roovers op het Zomerterras. Hij betrad dit terrein met twee hulphonden Rover en Hidde maar werd door de beveiliging al snel weer gesommeerd te vertrekken. 'Geen honden op het terrein', zo werd gesteld en voor hulphonden werd geen uitzondering gemaakt.

In strijd met het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, zo stelde Roovers en dat wordt nu ook door de gemeente Vlaardingen onderschreven. Wie in Vlaardingen een evenement organiseert moet voortaan geleide- en hulphonden op het evenemententerrein toestaan. Ook moet de toegangsroute en de entree van het evenemententerrein worden ingericht voor mindervaliden en rolstoelgebruikers wat betekent dat de ondergrond moet zijn verhard, dat er gelijkvloerse overgangen en kruisingen moeten komen. Drempels mogen niet hoger zijn dan twee centimeter, een doorgang moet tenminste 1m50 breed zijn en hellingen mogen een stijging hebben van maximaal acht procent.

Roovers toont zich tevreden over de maatregelen maar heeft toch nog een vraag: .,,Komen er dan ook invalidentoiletten, of staat dat al in de voorwaarden?''Gerelateerd