Gemeente verwelkomt subsidieaanvragen

11-10-2016 Uit Redactie

VLAARDINGEN - Wie een culturele activiteit wil organiseren in 2017, kan een aanvraag doen voor gemeentelijke subsidie. Vernieuwende, creatieve, stimulerende en openbaar toegankelijke activiteiten die bijdragen aan een goed leefklimaat, prettige woonomgeving en sociale samenhang komen in aanmerking voor subsidie. In totaal is er een bedrag van 180.000 euro te verdelen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft twee subsidieregelingen voor cultuuractiviteiten vastgesteld: een regeling voor subsidieaanvragen tot 5.000 euro en een regeling voor subsidieaanvragen vanaf 5.000 euro.

 

Vijfduizend euro of meer

Organisatoren die 5.000 euro of meer subsidie willen aanvragen voor 2017, moeten hun aanvraag vóór 1 december 2016 indienen. Voor deze aanvragen is in totaal een budget van 145.000 euro beschikbaar. Het college beoordeelt alle aanvragen in samenhang. Een vroege en afgewogen jaarlijkse beoordeling geeft organisatoren tijdig duidelijkheid. Ook kunnen zij -mede op basis van de gemeentelijke subsidietoekenning- eventueel extra fondsen  werven.

 

Kleinere bedragen

Organisatoren die minder dan 5.000 euro willen aanvragen, kunnen op elk moment in 2017 hun aanvraag indienen. Hiervoor is in totaal een bedrag van 35.000 euro beschikbaar. Dit beleid biedt ruimte aan meer spontane aanvragen.

Wie meer wil weten over de subsidieregelingen en in contact wil komen met de gemeente voor het doen van een aanvraag, kan terecht op www.vlaardingen.nl .

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date