Fotowedstrijd 'Plekken van plezier'

07-07-2019 Uit Redactie

VLAARDINGEN - De tweede zaterdag van september is het Open Monumentendag. Ook Vlaardingen doet mee met dit landelijk cultureel-historisch evenement met aandacht voor monumenten, objecten en activiteiten. Het heeft dit jaar als thema “Plekken van Plezier”. Daar waar mensen toen en nu plezier beleven met cultuur, erfgoed en geschiedenis. Vooraf wordt er een fotowedstrijd georganiseerd met de uitdaging plekken van plezier vast te leggen.

Belangrijk is dat de foto een herkenbare relatie legt met Vlaardings erfgoed, bijvoorbeeld door de locatie, een gebouw, een historische plek of een typisch Vlaardingse gebeurtenis. Want dat is wel een eis van de jury. Die jury geeft aan verder van belang te vinden dat de foto in Vlaardingen gemaakt is en het plezier uit de foto naar voren komt. Een titel of korte omschrijving waarom uw foto voor u het thema weergeeft, waardeert de jury.

U kunt met maximaal drie foto's deel nemen aan de fotowedstrijd.  De foto mag ook al eerder gemaakt zijn. Inzenden met vermelding van een korte omschrijving, motivatie of titel van de foto kan tot uiterlijk 25 augustus naar openmonumentendagvlaardingen@gmail.com

De inzendingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Bart de Leede (wethouder erfgoed), Harm Jan Luth (stadsarchivaris) en Arno Bauman (fotograaf). De jury beoordeelt de foto's anoniem en nomineert een achttal foto's die naar het oordeel van de jury het meest treffend het thema verbeelden. Uit die acht genomineerde foto's bepaalt de jury uiteindelijk de drie beste foto's, waarbij op dat moment de regel getoetst dat er een deelnemer maar voor één prijs in aanmerking kan komen.

De uitslag wordt bekend gemaakt door de jury tijdens de Open Monumentendag. De winnaar ontvangt een VVV-bon van honderd euro. Voor de tweede prijswinnaar wacht een bon van € 50,- en voor de derde een bon van € 25,-. Er is ook een speciale Publieksprijs.


Meedoen is eenvoudig en kan uiterlijk 25 augustus:

•        Stuur per mail uw digitale foto (in jpeg-formaat en minimale grootte 1 MB) naar openmonumentendagvlaardingen@gmail.com  

•        Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en vergeet niet een korte omschrijving, motivatie of titel van de foto bij te voegen;

•        De organisatie bevestigt per mail de ontvangst van uw inzending;

•        De organisatie draagt er zorg voor dat de jury de foto's anoniem krijgt voorgelegd;

•        Doet u mee, dan verklaart u akkoord te zijn met de onderstaande spelregels.

 

Spelregels

•        elke deelnemer mag maximaal drie foto’s inzenden;

•        De foto’s moeten tijdig worden ingezonden in jpeg-formaat (minimale grootte 1 MB);

•        Uit de foto’s komt de relatie Vlaardingen, erfgoed en het thema “plekken van plezier” naar voren;

•        Fotobewerking is toegestaan;

•        Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan de organisatie van de OMD Vlaardingen het gebruiksrecht van het beeld voor alle communicatiemiddelen (zoals: website gemeente, facebook, nieuwsbrieven, persberichten, affiches , programma's en flyers). De naam van de fotograaf wordt, waar mogelijk, bij plaatsing vermeld;

•        De deelnemer stemt er mee in dat de inzending in de beeldcollectie van het Stadsarchief kan worden opgenomen en door het stadsarchief voor publicatiedoeleinden (met vermelding naam fotograaf) kan worden gebruikt;

•        Door inzenden stemt de deelnemer er mee in de organisatie voor de OMD Vlaardingen te vrijwaren voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn, voor claims van geportretteerden en voor een eventueel beroep op privacyregels;

•        De genomineerden krijgen per mail bericht;

•        De jury kan wel meerdere foto's van een deelnemer nomineren, maar per deelnemer slechts één prijs toekennen;

•        Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.Gerelateerd