Federatie Broekpolder viert 10 jaar burgerinitiatief

28-09-2016 Uit Redactie

VLAARDINGEN - De Federatie Broekpolder bestaat op 5 oktober 10 jaar. Het eerste grote burgerinitiatief van onze gemeente ,én in deze vorm van Nederland, viert dit jubileum met een mini-conferentie in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Een aantal sprekers laat hun licht schijnen op verleden, heden en toekomst van burgerparticipatie in Nederland. En natuurlijk wordt het glas geheven op de resultaten die zijn behaald.

In 2006 richtte een aantal burgers de Stichting Federatie Broekpolder op om van de verwaarloosde Broekpolder een kwalitatief hoogstaand natuur- en recreatiegebied te maken. Daarmee moest ook de dreiging van bebouwing worden afgewend. In samenspraak met gemeente en partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties werden plannen gesmeed en gerealiseerd. Voorbeelden zijn het natuurkerngebied De Ruigte, het kinderspeelgebied Het Klauterwoud en onlangs de realisatie van het Vlaardingencultuurhuis, als eerste project van het Educatief Archeologisch Erf.

Het ontstaan en verdere ontwikkeling van dit burgerinitiatief ging niet vanzelf, daar is door alle partijen hard aan gewerkt. Het is een voorbeeld van de nieuwe realiteit in ons land: participatie van burgers en bedrijven in samenwerking met de overheid.

Tijdens het symposium laat professor Jurian Edelenbos (Erasmus Universiteit) zijn licht schijnen op de kracht die burgerinitiatieven genereren. Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) gaat in op duurzame vergroening en stedelijk toekomstperspectief. De Vlaardingse wethouders Hans Versluijs en Ruud van Harten lichten hun visie op de betekenis van participatie en op het belang van duurzaam gebiedsbeheer toe.

Het is mogelijk om dit symposium bij te wonen. Meld u zich dan aan op: jubileum@federatiebroekpolder.nl . U kunt daar ook meer informatie vragen.

Voor meer informatie zie ook de website van de Federatie Broekpolder: federatiebroekpolder.nl .