Cantatedienst Bethelkerk

17-10-2017 Uit Redactie

VLAARDINGEN - In de herfst worden op 22 oktober en 3 december weer cantates uitgevoerd in de Bethelkerk. Op 22 oktober staat op het programma BWV 126; ‘Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort’ van Johan Sebastian Bach (1685-1750). De cantate is bedoeld voor de liturgie van 4 februari 1725, zondag sexagesima. De bijbehorende schriftlezingen komen uit de tweede brief van apostel Paulus aan de Corinthiërs en uit het evangelie van Lucas waarin deze een verslag geeft van het optreden van Jezus als rondtrekkend evangeliebrenger. Het Bijbelfragment spitst zich toe op de gelijkenis van de zaaier. Alleen het zaad (lees het woord van God) dat in goede aarde valt, zal vrucht dragen.

In het openingskoor gebruikt Bach een kerklied van Martin Luther (1542), tevens de titel van de cantate: Erhallt uns, Herr, bei deinem Wort, (Houd ons, Heer, trouw aan uw woord). Alles in deze cantate draait om Het Woord. Aan de gebruikelijke orkestbezetting van strijkers, hobo’s en continuo is een trompetpartij toegevoegd die de deels krijgshaftige tekst benadrukt. Na twee prachtige aria’s besluit de cantate met een dubbelkoraal, met trompet. Weer met een tekst van Luther, ‘Verleih uns Frieden gnädiglich, herr Gott, zu unsern Zeiten’ uit 1529, een Duitse versie van ‘Da pacem Domine’. Een gebed om vrede en om goede en bekwame bestuurders die ons in staat stellen een devoot en rustig leven te leiden, zonder angst en vrees voor de toekomst. Vijf eeuwen geleden, nog steeds actueel gezien het agressieve getwitter van enkele huidige wereldleiders.
Naast de cantate zingt het koor (met orgelbegeleiding) een motet van Johannes Brahms(1833-1897); Geistliches Lied op.30, ‘Lass dich nur nichts dauren mit Trauren’, naar een gedicht van Paul Flemming (1609-1640).

De cantatedienst vindt vanaf 17.00 uur plaats in de Bethelkerk aan de  Burgemeester Verkadesingel 26, in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de Vlaardingse Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost.

De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, de solisten Annette Vermeulen (alt), Hans van Dijk (tenor) en Johannes Vermeer (bas). De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte. Voorganger is ds. Guus Fröberg.

De toegang tot de cantatedienst is gratis. Van de aanwezigen wordt aan de uitgang om een bijdrage gevraagd. Er zijn tekstboekjes beschikbaar.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date