Archeologisch onderzoek Blankenburgverbinding

01-09-2016 Uit Redactie

VLAARDINGEN - Ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt in opdracht van Rijkswaterstaat archeologisch onderzoek uitgevoerd tussen de A20 en de Maassluissedijk in Vlaardingen. De afgelopen maanden is archeologisch onderzoek uitgevoerd op de oude terpen en kreken die door het gebied lopen.

In de eerste fase van het onderzoek, waarbij zogenaamde proefsleuven zijn gegraven, zijn twee vindplaatsen aangetroffen. De eerste, een Laatmiddeleeuwse terp (1250 – 1400 n. Chr.) gelegen aan de Zuidbuurt, is al opgegraven. Het lijkt erop dat het onderzochte stuk terp, waar de nieuwe weg wordt aangelegd, niet gebruikt is om op te wonen. Waarschijnlijk heeft hier het vee gestaan. De bijbehorende sporen van bewoners liggen wellicht onder de omliggende boerderijen op de terp. Het onderzoeksrapport voor deze locatie wordt op dit moment uitgewerkt.


Nieuwe informatie

De opgraving levert veel nieuwe informatie op. Zo hebben de archeologen greppels blootgelegd die mogelijk stammen uit de 11e eeuw, de tijd dat de mens voor het eerst het ruige, natte landschap ging ontginnen. Daarnaast zijn er grondlagen gevonden die mogelijk te koppelen zijn aan de overstromingen uit die tijd. Wellicht deden deze gebeurtenissen de mensen besluiten het land te gaan ophogen om droge voeten te houden. De tweede vindplaats, uit de IJzertijd (ca. 800 – 12 v. Chr.), wordt de komende tijd verder onderzocht.

Gerelateerd
Reacties