‘Zwaluwen wil de spil zijn in de wijk Holy’

29-11-2018 Sport Jan Schoonen

VLAARDINGEN - Voetbalvereniging Zwaluwen uit Vlaardingen is een van de clubs in de regio die een verenigingsmanager in dienst heeft. Cock Verboon is sinds een drietal jaar een betaalde kracht voor de club, voor twintig uur in de week. Wekelijks maakt hij weliswaar meer uren voor de club, maar als aanvulling op zijn uitkering van defensie als oud-marinier is het een welkome bijverdienste. ,,Zo kan ik van mijn hobby mijn werk maken'', zegt Cock die al bijna vijftig jaar lid is van Zwaluwen. Samen met Hugo van Tienhoven, voorzitter van de Vlaardingse hoofdklasser, schuift hij aan om uit de doeken te doen waarom Vlaardingen een betaalde verenigingsmanager heeft, wat diens taken en verantwoordelijkheden zijn en hoe voetbalvereniging Zwaluwen haar rol ziet als club in de wijk Holy.

,,Om met dat laatste te beginnen; Zwaluwen wil met de eigen kantine het buurthuis van de toekomst zijn'', steken ze van wal. ,,Wij willen als voetbalclub een belangrijke rol spelen op sociaal-maatschappelijk gebied. In Holy, de wijk waarin wij als club gesitueerd zijn, wonen veel oude mensen, die eenzaam zijn en weinig buiten komen, er is veel armoede en er is een groep lastige jeugd. Zo hadden wij twee jaar geleden best veel overlast van jongeren uit de wijk, waarvan er enkelen hier voetbalden en tevens aan landje-pik deden. Als er een bal over de hekken geschoten werd, zagen we die nooit meer terug. Het werd van kwaad tot erger. We zijn toen in gesprek gegaan met de jongerenwerker uit de wijk, met de wijkagent die jongens hadden gezien met een Zwaluwenbal en we spraken ook met de wijkcoördinator van de gemeente. Hoe kunnen we elkaar helpen in het bestrijden van deze overlast? Hoe kunnen wij er voor zorgen dat het in de wijk beter gaat? Het zijn een paar voorbeelden die in dat stadium met elkaar besproken werden. En een tijdje later arrangeerden we een ontbijt in onze kantine waarvoor we iedereen die actief was in de begeleiding van de wijk uitgenodigd hadden.''

,,Al snel daarna werden er activiteiten in onze kantine opgestart. Dames komen nu wekelijks bridgen, Minters, de dienstverleners in welzijn oftewel de wijkzorg, houdt er haar spreekuur, een groep van IPSE De Bruggen heeft er hun dagbesteding en ouderen uit de wijk kunnen koffie komen drinken. Tijdens de renovatie van de wijk heeft Waterweg Wonen dat bekostigd, maar toen de renovatie afgerond was en dat koffiedrinken op die manier niet meer mogelijk was, hebben wij dat als vereniging op ons genomen. Op termijn willen we nog meer activiteiten overnemen en dat past allemaal precies in Holy Next Generation, een project uit het Regionaal Investeringsprogramma dat wijken wil omvormen tot duurzame, gezonde en duurzame woon- en leefgebieden. In dit proces willen wij als vv Zwaluwen de spil zijn.''

,,Cock Verboon was trouwens al werkzaam voor de club, nu sinds een drietal jaar, want toen al vonden wij dat er door de week iemand van de club aanwezig moest zijn'', vervolgt Hugo het gesprek. ,,Cock moest het verlengpunt van het bestuur zijn, een aanspreekpunt voor de mensen van de werkploeg. Hij moest de taken inplannen, vrijwilligers vinden, contacten onderhouden met leveranciers, met de scholen die hier komen sporten, met mensen van buitenaf en kon op die manier ook betrokken worden met het opzetten van activiteiten voor de wijkbewoners. Want wij willen niet alleen een voetbalclub zijn waar mensen kunnen komen sporten; onze rol in de wijk vinden we net zo belangrijk. Op deze manier en door onze steeds betere en dieper gaande contacten met iedereen die bij de zorg voor de wijkbewoners betrokken was zijn wij een steeds grotere rol gaan spelen. En we willen nog meer. We willen zelf ook activiteiten gaan organiseren. Zo is er al een paar jaar een DFDS-dag, een sportdag in de meivakantie voor jongeren uit de wijk. We hebben al twee keer een bingo georganiseerd op de vrijdagavond en willen dat vaker gaan doen. Er is walking football gekomen. Er zijn vergevorderde plannen om op middagen te gaan zingen met ouderen uit de wijk, we denken aan spelletjesmiddagen in de winter compleet met erwtensoep en aan nog veel meer.''Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date