De Kulk presenteert opties voor toekomst

26-04-2021 Sport Redactie

VLAARDINGEN - Het bestuur van zwem- en recreatiebad de Kulk heeft de gemeenteraad tijdens een virtueel werkbezoek drie opties gepresenteerd, waarmee de toekomst voor zwemmen voor Vlaardingers de komende dertig jaren kan worden gegarandeerd.

Het inmiddels 25 jaar oude zwem- en recreatiebad de Kulk staat aan de vooravond van een ingrijpende en ook kostbare renovatie. Door het intensieve gebruik van jaarlijks ruim 200.000 bezoekers en de ouderdom moeten interieur en een deel van de technische installaties worden vervangen. Daarnaast is het noodzakelijk om het gebouw energiearm te maken, om mede hierdoor te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving.

Tijdens het werkbezoek van de gemeenteraadsleden heeft het bestuur drie opties gepresenteerd. Bij optie 1 wordt uitgegaan van de renovatie van het bestaande gebouw. Daarbij moet het gebouw duurzaam worden gemaakt, wat bouwkundig geen eenvoudige, en kostbare opgave is. Mede daarom heeft het bestuur van de Stichting gekeken naar andere opties.

Bij optie 2 is uitgegaan van een zero-base start. Dit betekent dat op een andere locatie in Vlaardingen een nieuw zwembad wordt ontworpen, waarbij wordt uitgegaan van een bijna energie-neutraal gebouw. De derde optie houdt in dat samen met de gemeente Schiedam een groot zwemsportbad wordt gebouwd. Daarmee wordt het verzorgingsgebied van een zwembad uitgebreid tot circa 160.000 inwoners, hetgeen de exploitatie positief beïnvloed. Deze optie ligt nadrukkelijk op tafel omdat er ook bij de gemeente Schiedam een vergelijkbaar vraagstuk met betrekking tot de zwembaden ligt.

Bij zowel optie 2 als optie 3 is het noodzakelijk tot goede afstemming met de buurgemeente te komen. Daarmee moet worden bereikt dat de te ontwikkelen zwemvoorzieningen geen concurrentie, maar juist een aanvulling op de zwembehoeften in de regio worden. De gemeenteraad is gevraagd voor het einde van dit jaar mee te denken over de gepresenteerde opties.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date