Zorgcowboys en indianenverhalen

15-07-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Tientallen zorginstellingen in Nederland behalen verdacht grote winsten binnen. Dat werd eind juni onthuld door journalistiek platform “Follow the Money”. Voor dergelijke instellingen werd de term ‘zorgcowboys’ gebruikt en de ChristenUnie/SGP stelde er deze maand al vragen over aan het college van B&W. De Partij van de Arbeid sloot zich hier afgelopen week bij aan, maar richtte daarbij de pijlen, en de vragen aan het college, op de Stichting Herman Frantsenhuizen. Deze stichting heeft in Vlaardingen een drietal gezinsvervangende tehuizen voor mensen met een verstandelijke beperking en komt voor op de lijst van “Follow the Money”; er zou sprake zijn van een winst van 14%.

De vragen die de PvdA stelt gaan met name over mogelijke financiële steun of zorggelden die de Herman Frantsenhuizen krijgen: ,,Ontvangt de Stichting Herman Frantsenhuis vanuit de gemeente geld in het kader van de WMO, of vanwege andere redenen (bijvoorbeeld aanvullende subsidie)?’’, aldus de partij. Als dat zo is wil men weten of er een verklaring is voor de ‘ongebruikelijke winst’ van 14%.

Het antwoord van het colege moet nog komen maar voor zover we het na konden gaan valt de Stichting Herman Frantsenhuizen onder de Wet Langdurige Zorg, de opvolger van de AWBZ. De financiering verloopt daarbij niet via de gemeente maar via het Zorgkantoor. Een eigen bijdrage wordt weer geïnd door het CAK. In de meest actuele subsidieregisters van de gemeente komt de stichting bovendien niet voor.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date