Wethouder vanavond onder vuur in debat over faillissement

25-04-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Wist wethouder Cees Oosterom van de financiële problemen van Eric Dijkhuizen, voormalig directeur van de Coöperatie Vlaardingen Werkt? En zo ja, was Dijkhuizen dan wel de goede man op de juiste plek en had er niet voorzichtiger omgesprongen moeten worden met subsidieverstrekking aan deze coöperatie? Deze vragen zullen beantwoord moeten worden in het interpellatiedebat vanavond in de gemeenteraad, dat aangevraagd is door de fractie van de SP.

Dijkhuizen was van 1991 tot 2007 directeur van Bureau Medelanders dat zich richtte op integratieprojecten voor allochtonen. Zijn bureau ‘toucheerde’ vlak voordat het failliet werd verklaard nog een bedrag van €1,2 miljoen, waarvan Dijkhuizen, op basis van een rechterlijke uitspraak, nog €700.000 moet terugbetalen aan de gemeente Rotterdam, exclusief rente. Ondanks deze ‘voorgeschiedenis’ werd Eric Dijkhuizen in 2013 directeur bij de coöperatie Vlaardingen Werkt dat onder meer uitbater was van de onlangs vanwege een faillissement gestopte Sociale Super Van Lopik aan de Vetteoordskade. Dijkhuizen zelf stapte er afgelopen jaar in november uit als directeur.

Verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder Oosterom verklaarde eerder over het ter ziele gaan van Vlaardingen Werkt: ,,Wij hebben tot 2016 keurige afrekeningen en subsidieverantwoordingen ontvangen en gecontroleerd, echter wanneer mensen hun rekeningen niet betalen en als het toezicht van de verantwoordelijke coöperatie niet goed functioneert, kan je mijn inziens het de gemeente niet kwalijk nemen’’.

Oosterom ziet het debat van vanavond overigens vol vertrouwen tegemoet en verwacht alle vragen naar tevredenheid te kunnen beantwoorden. De SP als initiatiefnemer lijkt daar minder zeker van en heeft nog een ‘troefkaart achter de hand’: een motie van afkeuring. Medeopsteller en voormalig SP-raadslid Frank Hoogervorst verklaarde desgevraagd dat hij hoopt dat ze deze motie niet nodig hebben.

Of het debat daadwerkelijk doorgang zal vinden is nog even een vraag; slechts één fractie bestaande uit de vier SP-raadsleden heeft een aanvraag hiertoe ingediend. Er zijn zeven raadsleden nodig voor een dergelijke aanvraag. De burgemeester echter kan zelfstandig besluiten, ondanks het ontbreken van voldoende indieners, dat een dergelijk debat wél doorgaat. Voor burgemeester Annemiek Jetten lijkt het onderwerp echter geen dringende noodzaak te zijn, immers het gaat niet over acute veiligheidszaken die binnen haar eigen portefeuille vallen. Waarschijnlijk zal de rest van de raad hier nog wel enige woorden aan besteden.

Nog een bijzonderheid is dat Arnout Hoekstra, in de periode tot aan een nieuw college, nu zowel wethouder is als raadslid. Als de SP toch een motie van afkeuring besluit in te dienen dan doet hij dit als raadslid tegen zijn collega wethouder Oosterom. Dit terwijl het college altijd ‘met één mond spreekt’ en de wethouders elkaars beleid daarom normaal gesproken verdedigen. 

De raadsvergadering begint vanavond om 20.00 uur in de raadszaal van het oude Stadhuis aan de Markt en is openbaar toegankelijk.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date