Wethouder Ruud de Vries stapt op

20-12-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Wethouder Ruud de Vries legt per 1 januari 2017 zijn wethouderschap neer. Hij gaat zijn werk als ambassadeur bij bureau Digicommissaris uitbreiden. Zijn plaats in het college van B&W wordt overgenomen door Bert van Nieuwenhuizen. De fractie van D66 zal de gemeenteraad bij de eerstvolgende raadsvergadering vragen hem te benoemen als wethouder. Daarmee zal Bert geen raadslid meer zijn. Ruud de Vries zal af zien van zijn raadszetel. De vrijgekomen zetel in de raad zal worden ingevuld door Koen Kegel die sinds 2011 fractie-assistent is.

D66 Vlaardingen maakt sinds 2011 deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders in Vlaardingen. Ruud de Vries is namens D66 wethouder Economische Zaken, Onderwijs en Organisatie. Hij heeft, op verzoek van de fractie, zijn wethouderschap gecontinueerd in de huidige collegeperiode om een aantal van de lopende dossiers in zijn portefeuille een stap verder te brengen in de uitvoering dan wel de besluitvorming. 

Helemaal onomstreden was De Vries niet. Op het dossier Economische Zaken was er veel kritiek, met name van IKV Ondernemend Vlaardingen. Na een reeks conflicten kwam het dit jaar zelfs tot een breuk tussen IKV en het College. Na pittige kritiek vanuit de ondernemersvereniging schortte het college het overleg met IKV Ondernemend Vlaardingen op waarna de ondernemers alle contacten volledig verbraken.

In september overleefde Ruud De Vries ternauwernood een motie van wantrouwen. Zijn opvolger Bert van Nieuwenhuizen heeft als lid van D66 Vlaardingen, raadslid, plaatsvervangend raadsvoorzitter en voorzitter van de agendacommissie al meer dan 28 jaar politieke ervaring en een omvangrijk netwerk in alle geledingen van de Vlaardingse samenleving. Hij zal ongetwijfeld snel contact zoeken met IKV Ondernemend Vlaardingen. Koen Kegel is vanaf 2011 lid van D66 en sinds de laatste verkiezingen in 2014 actief aan de fractie van D66 Vlaardingen als fractie-secretaris verbonden. Hij zet zich onder andere in voor de realisatie van een ambitieuze duurzaamheidsagenda voor de Gemeente Vlaardingen.