VVD wil af van onsmakelijk debat vluchtelingen

17-09-2015 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De VVD stoort zich aan de wijze waarop het debat in Vlaardingen over vluchtelingen wordt gevoerd. Dat verklaarde fractievoorzitter Vera Kalf voor de microfoon van Omroep Vlaardingen op 15 september. Kalf keerde zich niet alleen af van het ‘wie is voor en wie is tegen’ maar vindt de manier waarop er gereageerd wordt, doorgaans op social media, smakeloos.

Op dinsdag 8 september bracht Kalf in de gemeenteraad al naar voren dat een discussie over de vluchtelingenproblematiek niet zozeer een politiek karakter moet hebben, maar vooral pragmatisch moet zijn. ,,Ik wil elke kans aangrijpen om te zeggen dat politiek niet aan de orde is’’, vervolgde ze deze week. ,,De juiste aanpak bestaat onder meer uit het creëren van draagvlak, en het gaat er ons dan niet om dat we eventuele opvang voor ons uitschuiven’’.

In het radio-interview dat Vera Kalf had met Ben Trooster (Van Vooren in de middag) en Peter van Wilsem vertelde ze ook wel mogelijkheden te zien om in Vlaardingen vluchtelingen op te vangen. ,,Vlaardingen is geen eiland, we moeten met alle 35 raadsleden de roze bril afzetten en ons daar bewust van zijn. We hebben te maken met de realiteit dat ook in Nederland de treinstations vol beginnen te stromen met mensen die opgevangen moeten worden’’.

Kalf verbaasde zich erover dat het tot vorige week ‘stil’ bleef bij het college waar het ging om de discussie over opvang van vluchtelingen. In een manifest op de website van de VVD schrijft de partij over andere steden en burgemeester: ,,Zij nemen hun verantwoordelijkheid en ontwikkelen een crisisbeleid gericht op het formuleren van antwoorden en het ontwikkelen van ‘best practices’ gericht op het hoofd bieden aan deze crisis’’.

Dat het college van burgemeester en wethouders vorige week afkondigde voorbereidende maatregelen te treffen, waaronder gesprekken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), vindt Kalf dan weer te voortvarend, zo lijkt het: ,,Een voorzienbare crisis rechtvaardigt naar oordeel van de VVD een proactief eendrachtig optreden van zowel College als gemeenteraad. De VVD acht wegkijken van de enorme vluchtelingenstroom als onmenselijk. De VVD is van oordeel dat populistisch roepen dat Vlaardingen graag vluchtelingen opneemt zonder eerst te inventariseren wat de (on)mogelijkheden voor deze specifieke opvang in onze gemeente zijn als onprofessioneel is aan te merken’’.

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date