VVD wil af van eigen fractie-assistent

18-12-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – De VVD wil dat de gemeenteraad op de eerstvolgende raadsvergadering van 20 december fractie-assistent en steunraadslid Kees Rijke ontslaat. De reden ? Volgens de brief is er sprake van een vertrouwensbreuk. Of de gemeenteraad hiertoe bevoegd is moet echter nog duidelijk worden. Een steunraadslid wordt officieel benoemd door de gemeenteraad en het lijkt erop dat bij ontslag de raad hier dan ook het laatste woord heeft.

De VVD fractie, bestaande uit fractieleden Nol Kloosterman en Vera Kalf, hebben via een brief aan de griffie al eerder getracht ‘van Kees Rijke af te komen’. Dat bleek echter niet de juiste procedure en nu wordt aanstaande woensdag gekeken ‘hoe het dan wel moet’. De VVD schrijft daarbij aan de collega’s dat zij er geen behoefte aan heeft en had om dit aan de grote klok te hangen. Men betreurt het echter dat dit nu formeel ‘aanhangig’ moet worden gemaakt bij de gemeenteraad.

Waar de vertrouwensbreuk precies op gebaseerd is, is nog niet helemaal duidelijk. Op de Algemene Ledenvergadering van de VVD van 18 september werd Vera Kalf bij de verkiezing van lijsttrekker verslagen door de jonge Bart Bikkers. Volgens verschillende bronnen was Kalf later ‘onaangenaam verrast’ toen oudgediende Kees Rijke, al eerder fractievoorzitter en raadslid van de VVD, op een derde plek op de lijst kwam te staan; een dolk in de rug van een oude makker van wie zij enige solidariteit mocht verwachten? Sindsdien lijkt de relatie ernstig bekoeld tussen de voormalige fractiegenoten, met als voorlopig sluitstuk de ontslagaanvraag die woensdag op de agenda van de raad staat.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date