VVD pleit nogmaals voor 'oortjes' Blankenburgtunnel

14-10-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - ,,Het antwoord van minister Schulz galmt nog in mijn oren’’, twitterde raadslid Erik van Pienbroek van de ChristenUnie/SGP gisteren. Van Pienbroek reageerde daarmee op de VVD, die bij de raadsvergadering afgelopen donderdag weer eens met een motie kwam over op- en afritten bij de Blankenburgtunnel. Ditmaal werd hij echter aangenomen met een krappe meerderheid; het college moet opnieuw aan minister Schulz van Infrastructuur & Milieu het verzoek doen om de op- en afritten op te nemen in de plannen voor het Blankenburgtracé. De VVD betoogde daarbij dat dit vooral in het belang was van de stad en haar inwoners: met de op- en afritten zal de Marathonweg minder belast worden door vrachtverkeer en daardoor minder milieuvervuiling veroorzaken.

Een onmogelijke opgave, om verschillende redenen. In de eerste plaats is de minister demissionair, en dan worden er geen grote, ingrijpende besluiten meer genomen. Zeker niet over een miljardenproject. Daarnaast ligt er een Tracébesluit dat bijna ‘in beton gegoten’ is en terug naar de tekentafel is er dan ook niet bij. Tegen het besluit kan nog wel bezwaar aangetekend worden, maar het zijn naar verwachting vooral de milieugroeperingen die zich hiermee bezig gaan houden.

Tenslotte heeft het college al eerder gevraagd aan de minister om het traject aan te passen en te voorzien van ‘oortjes’. Minister Schulz heeft daar toen een eenduidig ‘nee’ op geantwoord. De VVD kwam ook hier afgelopen donderdag nog op terug: ,,Het college heeft destijds een briefje van maar drie regels gestuurd en daarmee het hele onderwerp niet serieus genomen’’, betoogde VVD fractievoorzitter Vera Kalf.

Op de eigen website schrijft de VVD nu: ,,De VVD-fractie heeft de rechterlijke uitspraak, dat de overheid per direct werk moet maken om de meest vervuilende wegen in Nederland per omgaande aan te pakken, alert opgepakt. Zij heeft deze uitspraak terstond vertaald in een, inmiddels door de gemeenteraad aangenomen, motie.’’ Die typering is echter niet helemaal correct; de rechter heeft zich echter uitgesproken over die wegen waar de wettelijke normen ten aanzien van de uitstoot van onder meer CO2 overschreden worden. Hoe belastend het verkeer over de Marathonweg ook is, dat is daar nog niet het geval.

Het college kan nu besluiten de motie niet uit te voeren. Voert ze deze wel uit dan is de kans groot dat VVD minister Schulz hier wederom ‘nee’ tegen zegt. De VVD denkt hier anders over: ,, De VVD-fractie gaat ervan uit dat de Minister gevoelig is voor de uitdrukking: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’’.

Gerelateerd