Voorstel gratis WiFi binnenstad aangenomen

28-10-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Het zal niet duizenden kooplustige bezoekers extra naar het Centrum lokken, maar het geeft wel wat extra service: gratis WiFi in het Centrum van Vlaardingen. Met deze uitspraak toonde Erik van Pienbroek namens de ChristenUnie/SGP zich gisteravond in de raad voorstander van het voorstel om de binnenstad te voorzien van gratis WiFi.

Aan het begin van de avond deed de VVD nog een poging het gesprekspunt van de agenda af te voeren; de partij wilde eerst een uitgebreid totaalplan voor het Centrum. Daarmee lijkt de VVD niet voor het eerst beslissingen vooruit te willen schuiven. Met een ruime meerderheid van 18 tegen 13 stemmen werd het voorstel van de VVD echter verworpen.

In het debat over de gratis WiFi benadrukte fractievoorzitter Vera Kalf nog uitgebreider dat hier toch sprake was van niet meer dan ‘window dressing’: het maskeert de rest van de problemen in het Centrum. Van verschillende kanten werd ze daarop onder vuur genomen, waarbij vooral gezegd wordt dat er nou eens gewoon een stap gezet moest worden; ‘je moet toch ergens starten en veel kleine stapjes achter elkaar vormen samen ook een grote stap vooruit’.

Sommige oppositiepartijen voerden aan dat gratis WiFi het probleem van hangjongeren in het Centrum zou vergroten. Een veronderstelling waarbij er echter geen feitelijke onderbouwing ‘op tafel’ kwam. Diezelfde partijen noemden daarbij gratis WiFi achterhaald, omdat zoveel mensen al over een snel internetabonnement voor de telefoon beschikten en misschien niemand op WiFi zat te wachten. Daarmee leek men de eigen argumenten over hangjongeren weer teniet te doen.

Met een meerderheid van 18 stemmen voor en 13 tegen werd het voorstel tenslotte aangenomen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date