Voorjaarsnota: het eindspel

06-07-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Op donderdagmiddag 6 juli startte het derde en laatste deel van de raadsvergadering over de Voorjaarsnota. Wethouder van Harten verving in de eerste termijn collega (en spil in het praten over de Voorjaarsnota en Begroting) Arnout Hoekstra die vanwege familieomstandigheden afwezig was. Van Harten gaf in het begin aan dat, afhankelijk van welke amendementen en moties er aangenomen worden, er mogelijk financiële dekking is; de extra rijksuitkering uit het gemeentefonds lijkt hierin wat ruimte te geven.

De raad startte met het bekritiseren van het overhevelen van de reserve van het Sociaal Domein (geld wat (nog) niet gebruikt wordt) naar de Algemene Reserve. ,,Dat geld ben je kwijt aan andere zaken als de raad daarover een besluit neemt'', benadrukten Desiree de Jong (AOV) en Vera Kalf (VVD).,,Een truc om er voor het oog een gunstiger financieel plaatje te schetsen'', aldus Kalf.

Het echte 'vuurwerk' kwam pas 's avonds, op het moment dat de moties en amendementen in behandeling werden genomen. Krijgt de Stadsgehoorzaal meer subsidie, wordt ook het Museum een helpende hand toegestoken en moet de gemeente afzien van een investering in de MBO opleiding voor werk in de sector voedingstechnologie? Naast deze drie voorstellen waren er nog 17 moties en amendementen die door verschillende partijen waren ingebracht.

In de tweede spreektermijn was het overigens afwachten welke moties en amendementen voortijdig ingetrokken worden. Dat begon al toen Frank Hoogervorst het woord voerde namens de SP. Hoogervorst gaf aan een tweetal amendementen in te trekken en ook de motie waarin werd opgeroepen af te zien van investeren in de binnenstad voor een bedrag van €2,6 miljoen.

ONS.Vlaardingen kwam nog met een aantal extra voorstellen, waaronder het voorstel om niet het genoemde bedrag van €2,6 miljoen in twee delen in de binnenstad te investeren, maar een bedrag van €5 miljoen, eveneens in twee delen. Daarnaast pleitte woordvoerder Erwin Bierling ervoor meer toezichthouders (5 fte) in te zetten; preventief tegen criminaliteit maar ook om boetes uit te delen voor bijvoorbeeld het illegaal dumpen van grof vuil. Burgemeester Jetten vond dit voorstel overigens wankel omdat er geen plan van waar deze mensen op in te zetten ontbrak. ,,Wat ze nu doen, gaan ze gewoon met meer mensen doen'', antwoordde Ron Boers van ONS.Vlaardingen.

Het CDA was niet van plan om ook maar een cent meer uit te trekken voor de Stadsgehoorzaal of het Museum, voordat die gefuseerd waren met de Kroepoekfabriek en Kade40, de vier grote culturele instellingen. Esther Heijndijk van de ChristenUnie/SGP vond daarbij de extra financiële steun aan de Stadsgehoorzaal 'exceptioneel' , zeker afgezet tegen wat al die andere 'clubs' krijgen, of niet krijgen. Ze hekelde daarbij de negatieve uitspraken van andere partijen over het Museum, dat nog niet zo ver zou zijn als de andere culturele instellingen. ,,Daarmee doet u al die vrijwilligers van het Museum, maar ook het bestuur tekort'', aldus Heijndijk.

De stemming over de moties en amendementen begon uiteindelijk rond 22.45 uur. De Leefbaren en het CDA dienden hier vlak voor nog een motie in om tot een stadsvisie te komen, iets wat de VVD al jaren roept. Het college reageerde hier positief met het voorstel zo snel mogelijk hiervoor een raadswerkgroep voor in te stellen.


Amendementen

Het amendement om €1,8 miljoen in plaats van €1,5 miljoen uit te trekken voor de opleiding voor jongeren in de voedseltechnologie-sector, met baangarantie, werd met een meerderheid aangenomen. Het amendement van GroenLinks om op basis van de voorstellen van de raad het college een sluitende begroting te laten opstellen werd aangenomen met een meerderheid waarbij het college zelf dekking moet vinden voor de voorstellen. Alle amendementen over de Stadsgehoorzaal, de Kroepoekfabriek en Kade40 werden met een meerderheid aangenomen. De Stadsgehoorzaal krijgt dus meer geld om het eigen bedrijfsplan uit te voeren en eigen vermogen op te bouwen. Het amendement van ONS.Vlaardingen om €5 miljoen in plaats van €2,6 miljoen uit te trekken voor de binnenstad werd afgewezen met een ruime meerdeerheid.

De met alle aangenomen voorstellen geamendeerde Voorjaarsnota werd tenslotte unaniem aangenomen.

 

Moties

De motie om samen met het Museum naar de bedrijfsvoering te kijken werd unaniem aangenomen, waarbij ONS.Vlaardingen en de VVD benadrukten dat dit niet 'meer geld' betekende. Een motie om meer geld te steken in onderhoud van de buitenruimte werd eveneens unaniem aangenomen. Een motie om een eenmalige subsidie te verstrekken voor de verbouwing van de foyer van de Stadsgehoorzaal werd met een meerderheid aangenomen.

De motie van de SP om de subsidie voor de Food Innovation Academy, de opleiding voor werk in de voedseltechnologie sector, om te zetten in een lening aan het bedrijfsleven, werd met een meerderheid afgewezen. Alleen de SP zelf stemde voor.

De motie van de PvdA om een fonds op te richten om mensen met schulden te ondersteunen werd unaniem aangenomen. De motie van ONS.Vlaardingen om 5 fte toezichthouders meer in te zetten op straat haalde het niet. Tenslotte werd de motie om een werkgroep in te stellen voor het maken van een stadsvisie met een grote meerderheid aangenomen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date