Vluchtelingen: politiek roept op tot actie

09-09-2015 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Met een brief aan het college en een drietal daarin gestelde vragen, vragen de SP, het CDA en de ChristenUnie/SGP om een actieve opstelling inzake het vluchtelingenprobleem.

Fractievoorzitters Kasper Vink, Jacky Silos en Esther Heijndijk van de drie betrokken partijen citeren daarbij de directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers die de vluchtelingenstromen een probleem van de hele maatschappij noemt. ,,De directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers geeft aan dat er per week 1800 nieuwe vluchtelingen aankomen in Nederland. Het kabinet heeft de vraag bij de gemeenten neergelegd om hun verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen. Is het college het met ons eens dat dit een probleem is van de hele maatschappij en dat wij als gemeente hierin een gedeelde verantwoordelijkheid hebben?’’

De SP, het CDA en de CU/SGP vragen vervolgens of het college bereid is extra opvang te bieden aan vluchtelingen en hierover in overleg te treden met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Om een beeld te krijgen van wat we in Vlaardingen kunnen verwachten wordt tenslotte gevraagd of het college enig idee heeft hoeveel extra vluchtelingen in Vlaardingen opgevangen kunnen worden en op welke termijn dat kan gebeuren.

Het vluchtelingenprobleem is nu de laatste week voor Vlaardingen zowel door de politieke partijen als door het college zelf duidelijk ‘op de kaart gezet’. Bij het vragenrondje in de raadsvergadering gisteren deed overigens ook de VVD nog een ‘duit in het zakje’ Fractievoorzitter Vera Kalf benoemde het vluchtelingenprobleem met de omschrijving ‘de calamiteit die ook voor Vlaardingen aanstaande is’. CDA fractievoorzitter Jacky Silos reageerde vervolgens zichtbaar geërgerd toen zij Kalf vroeg wat deze bedoelde met ‘calamiteit’. ,,Bedoelt u met ‘calamiteit’ de problemen van de vluchtelingen of bedoelt u met dit woord het effect op Vlaardingen als hier vluchtelingen opgevangen worden?’’, aldus Silos. ,,In dat laatste geval heb ik er dan wel een mening over’’.

Kalf deed hierop even de suggestie er maar een woordenboek bij te pakken, en ontkende dat ze hiermee het effect in Vlaardingen bedoelde als er vluchtelingen opgevangen worden. ,,Ik betreur het dat er toch een politieke vraag wordt gesteld ,ondanks dat de VVD het onderwerp boven de partijen uit wil doen stijgen’’, aldus Kalf. De fractievoorzitter verklaarde verder in haar betoog dat ze bereid is ‘de agenda’s leeg te maken en de koppen bij elkaar te steken’. Of ze daarmee verklaard voorstander is van de opvang van vluchtelingen in Vlaardingen bleef echter in het midden hangen.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date