Vlaardingers woedend over bezuinigingen

04-07-2014 Politiek Herman van NIeuwenhuizen

VLAARDINGEN –Barkeepster José van Biezen van café de Hommel is boos en verdrietig, maar ook woedend over de voorgenomen bezuinigingen in Vlaardingen. Als het aan haar ligt gaan de leden van het college en de gemeenteraad tienmaal zoveel voor een biertje betalen dan de andere klanten. ,,Velen van jullie zijn op Facebook vrienden van me’’, vertelde ze in de raadzaal, waar burgers en instellingen zich uitspraken over de Voorjaarsnota. ,,Nou laat ik jullie vertellen dat jullie mijn vrienden helemaal niet meer zijn!’’

José van Biezen was één van de uiteindelijk 37 insprekers die zich met een grote aanhang verzameld hadden om gemeenteraad en college te bewegen andere financiële keuzes te maken dan voorgesteld. Jong en oud betraden het spreekgestoelte, waarbij de 11-jarige musicalster Manouk Pheifer de jongste was. Opvallend was dat niet alleen Vlaardingers, maar zelfs inwoners van Maassluis, Hoek van Holland en Den Haag betoogden dat het schrappen van de subsidies aan bijvoorbeeld de Stadsgehoorzaal, de bibliotheek aan de Waalstraat en zwembad De Kulk vrijwel onomkeerbare schade zou toebrengen aan de Vlaardingse samenleving, de economie en de leefbaarheid van de stad.

Toen om even na acht uur de vergadering startte had de fractie van ONS.Vlaardingen uit protest plaatsgenomen op de publieke tribune om daarmee aan te geven dat zij zich juist achter de Vlaardingse burger schaarde, met protestbord en al. Toen burgemeester Eenhoorn hen verzocht plaats te nemen op de raadszetels óf met protestbord en al hun demonstratie voort te zetten op de Markt buiten, vond fractievoorzitter Frans Hoogendijk dat het punt gemaakt was en namen zij weer plaats tussen de collega’s. Hierna volgden de dikwijls bevlogen, soms emotionele en in een aantal gevallen uitstekend onderbouwde speeches van de 37 burgers en afgevaardigden van de Vlaardingse instellingen.

Directeur van de Stadsgehoorzaal Sandra Bruinsma beet het spits af met een korte stilte waarbij zij de zaal rondkeek. ,,Machteloos’’, was het eerste wat ze zei en ze eindigde met de oproep om eerst de vraag te beantwoorden wat deze stad nodig heeft en niet te kijken wat er weg moet en wat er mag blijven. Wim Kerkhof van de Amazing Stroopwafels zong, als variant op het bekend nummer Oude Maasweg, de woorden ,,Ik zie de Spookstad in de nevel’’ en dreigde naar Frankrijk te gaan als de afbraak van de Vlaardingse voorzieningen doorging. Kerkhof vertelde ook nog een extra hond te hebben genomen voor de gelegenheid zodat de gemeente meer hondenbelasting zou innen. Carola Bakker riep op haar beurt als burger de gemeenteraad in een gloedvol betoog op hun functie dan maar als vrijwilliger uit te voeren: ,,Hiermee is de eerste bezuiniging al bereikt.’’

Eén van de laatste sprekers was voorzitter van Stichting Stadshart en ondernemer Ronald Huiskens. Huiskens had een punt waar hij vertelde dat intrekken van financiële ondersteuning aan een groot aantal voorzieningen een fors negatief effect had op de afgeleide economie; er verdwijnt directe werkgelegenheid van de medewerkers die aan deze instellingen verbonden zijn, maar ook indirecte werkgelegenheid bij toeleveranciers en andere ondernemers. Als een stad met veel minder voorzieningen minder aantrekkelijk wordt, zullen burgers voor veel zaken hun heil ook niet meer in het Centrum gaan zoeken, met de nodige aanhangende negatieve economische effecten. ,,Ik mis een berekening van die effecten’’, aldus Huiskens. Kunstenaar Bert Otto noemde Vlaardingen in die zin geen Spookstad maar een Slaapstad.

Op woensdag 9 juli zal de raad starten met de debatten over de Voorjaarsnota en de bezuinigingen. Als Oranje wint en laat moet spelen die dag vanaf een uur of zes ’s avonds en anders vanaf half acht.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date