Vlaardingen financieel (bijna) gezond

29-03-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen sluit het begrotingsjaar 2015 af met een positief financieel resultaat. Het voorlopig resultaat staat op bijna 10 miljoen euro. ,,Doordat we nu extra kunnen sparen, wordt de financiële situatie van Vlaardingen sneller versterkt’’, aldus wethouder Arnout Hoekstra van Financiën. ,,Het financieel herstelplan loopt daarmee voorspoediger dan verwacht’’.

Het positieve resultaat komt met name door eenmalige voordelen. Zo ontving de gemeente meer BTW teruggave dan verwacht en zijn er financiële meevallers op het terrein van jeugdzorg, onderwijs en sociale zaken. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de financiële meevallers te gebruiken om de financiële situatie versneld te versterken. Het jaar 2014 werd nog afgesloten met een negatieve Algemene Reserve. Volgens de voorstellen van het college kan daar nu ruim €6,5 miljoen bijgeboekt worden. Tenzij de gemeenteraad met allerlei ‘plannetjes’ of wensenlijsten komt; dan moet er nog eens uitgebreid gesproken worden hoe het geld bestemd moet worden.

Wethouder Arnout Hoekstra: ,,Door onze reserves nu extra te versterken, zijn we in de toekomst weerbaarder voor tegenvallers. Zoals het er nu naar uitziet en als deze lijn zich voortzet, kunnen we Vlaardingen in 2018 als financieel gezond beschouwen’’.

Momenteel voert de accountant de controle uit op de concept jaarstukken. De definitieve financiële jaarstukken 2015 verschijnen begin mei 2016.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date