Verhit debat over Marathonweg

24-05-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Provoceren, lak hebben aan de regels en regelmatig sissende geluiden laten horen. Nee, het gaat hier niet over de hangjongeren in het Centrum van Vlaardingen, maar over het gedrag van de fractie van ONS.Vlaardingen tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond 23 mei. Het leidde tot irritatie bij voorzitter burgemeester Annemiek Jetten die tijdens het debat over de Marathonweg de maatregel nam om, buiten de spreektermijnen van de raadsleden, geen interrupties toe te staan. Eerder had SP-raadslid Kasper Vink de burgemeester al gevraagd het gedrag van ONS.Vlaardingen aan banden te leggen.

Maar liefst drie uur werd er vergaderd over de komst van een bedrijf aan de Zeemanshaven in Vlaardingen. Het vervoer van en naar dit bedrijf van containers zou zorgen voor extra milieubelasting en met name omwonenden van de Marathonweg krijgen hier dan last van. Dat hier wat mee gedaan moet worden was voor alle partijen wel zeker, maar zeker is nog niet dat dit bedrijf er ook definitief komt; sinds 22 november vorig jaar is niets meer vernomen over een aanvraag om zich aan de Zeemanshaven te vestigen.

Fractievoorzitter Stefanie Solleveld van de PvdA had om het (interpellatie)debat verzocht. Er moest duidelijkheid komen, en zeker voor de omwonenden van de Marathonweg die plaats hadden genomen op de publieke tribune. Aansluitend op het debat hadden zowel de PvdA als GroenLinks een motie ingediend waarbij het college opgeroepen werd om te onderzoeken hoe het milieu gespaard en zelfs nog verbeterd kon worden, en vooral rond de Marathonweg. Daarnaast werd het college opgeroepen andere belanghebbenden (onder andere de gemeente Rotterdam en bedrijven in het Westland) te bewegen mee te betalen aan de maatregelen om het milieu te verbeteren.

De meeste fracties waren verbaasd over de (mogelijke) komst van het overslagbedrijf en ONS.Vlaardingen drukte dat het sterkst uit door het indienen van een Motie van Afkeuring over het gevoerde beleid. Deze kreeg echter niet een meerderheid, waarbij CDA-raadslid Marnix Alderliesten de kritiek gaf dat ‘als deze over de gevoerde communicatie ging hij zich er wèl in had kunnen vinden. SP-raadslid Frank Hoogervorst voegde hieraan toe dat hij een Motie van Afkeuring over het gedrag van ONS.Vlaardingen wel zou steunen. Bij het stemmen over zijn eigen motie maakte ONS-raadslid Ron Boers overigens nog een misser: hij stemde hier in eerste instantie tegen.

De moties van GroenLinks en de PvdA werden wel weer met een meerderheid aangenomen en verantwoordelijk wethouder Ruud van Harten, die de portefeuille Milieu heeft, zal met de omwonenden van de Marathonweg nog meer dan eens om tafel zitten om over oplossingen voor de (huidige en toekomstige) milieuproblemen te praten. Een door Koen Kegel van D66 ingediende motie om te onderzoeken of in heel Vlaardingen, net als in Rotterdam, er een milieuzone kon komen redde het niet. Alleen GroenLinks stemde met D66 mee.