Toch geen fusie Bibliotheek ?

13-04-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Als het aan het college ligt komt er geen fusie van de Bibliotheek Vlaardingen met die van Maassluis/Midden Delfland. Verantwoordelijk wethouder Cees Oosterom was onlangs nog door de gemeenteraad naar de onderhandelingstafel gestuurd om deze fusie te onderzoeken, maar keerde terug zonder resultaat. ,,Bibliotheek Vlaardingen kan het beste onderdeel blijven van de gemeentelijke organisatie en niet fuseren’’, aldus Oosterom gisteren bij de wekelijkse persbijeenkomst. Oosterom gaf daarbij aan dat de structurele en incidentele kosten bij een fusie te hoog blijven: er is een totaalbedrag van €1,4 miljoen nodig. ,,Nu is de raad aan zet’’, aldus Oosterom. ,,Een ander voorstel zal dan bij de behandeling van de Voorjaarsnota moeten komen, maar dit bedrag is een behoorlijk ‘ruimtevrager’.’’

In het raadsvoorstel van het college wordt de collectie van de huidige bibliotheek wel kleiner en neemt het personeelsbestand af met 2 fte. Die twee fte zijn overigens uitzendkrachten van wie het arbeidscontract toch al afliep dit jaar. Als de gemeenteraad het voorstel van het college overneemt, blijven de locaties van Bibliotheek Vlaardingen zoals ze nu zijn, namelijk een centrale bibliotheek, een filiaal in Holy en een jeugdbibliotheek in de Westwijk. Daarbij zal de Bibliotheek Vlaardingen zich blijven richten op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, met een accent op jeugd en educatie en het bevorderen van mediawijsheid. Ook zoekt de bibliotheek de samenwerking op met bibliotheken in de regio.

Het voorstel zal nu eerst in een raadscommissie worden besproken, de zoveelste over dit onderwerp. Hoe de raad dit op zal pakken is nog even ongewis. Verschillende partijen, waaronder de PvdA en de ChristenUnie/SGP zijn groot voorstander van verzelfstandiging van ‘de bieb’ en een fusie met de buren in het westen. Daarbij betoogden deze partijen dat de kosten weliswaar in eerste instantie hoog zijn, maar dat deze structureel afnemen na een aantal jaren bij een fusie.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date