Stop aanwakkeren tweedeling maatschappij

20-05-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - ONS.Vlaardingen stelde onlangs het college van burgemeester en wethouders vragen over de Dodenherdenking   op 4 mei. De partij vond dat de integratie van de laatste 40 jaar mislukt was omdat er te weinig vluchtelingen allochtonen bij aanwezig waren. Lianne van Kalken van GroenLinks en Klaas Terpstra van de PvdA reageren in een open brief. 
 

,,Wie heeft baat bij het aanwakkeren van tweedeling in de Maatschappij? Deze vraag stellen we ons naar aanleiding van vragen van ONS Vlaardingen over het ontbreken van vluchtelingen en allochtonen bij de dodenherdenking op 4 mei jongstleden.

ONS Vlaardingen heeft geconstateerd dat van de enkele honderden aanwezigen tijdens de dodenherdenking  “vijf dus, vooruit, laten we er zes van maken, wij kunnen natuurlijk iemand gemist hebben” allochtonen /vluchtelingen aanwezig waren. Alsof deze mensen met een sticker op hun voorhoofd lopen. Wat wel gesteld kan worden is dat deze groepen ondervertegenwoordigd waren. Maar om in de demagogie van ONS.Vlaardingen te blijven zou je ook kunnen stellen dat de gehele dodenherdenking mislukt is: van de 72.000 Vlaardingers waren er immers maar enkele honderden. Is de conclusie dan dat de rest geen enkele betrokkenheid heeft bij de gevallenen? Natuurlijk niet! Velen kiezen ervoor om in hun eigen omgeving stil te staan bij 4 mei. Daarnaast zijn er ook steeds grotere groepen mensen die er totaal niet meer bij zijn. Waar in het verleden kinderen van straat gehaald werden en auto’s langs de snelweg stopten gaan veel mensen tegenwoordig door alsof er niets aan de hand is. Dat zijn niet alleen maar allochtonen, maar ook autochtonen. Vaak zien we bij manifestaties maar een klein groepje, en hoezo zoek je dan alleen naar de ontbrekende allochtonen?

Het is onmiskenbaar waar dat in het verleden juist linkse partijen misstanden bij allochtonen (het blijft een rot woord) nog weleens vergoelijkten. Aan de andere kant is het ook zo dat bij incidenten altijd de gehele bevolkingsgroep wordt weggezet. Hele grote groepen migranten doen het goed in Nederland, ook in Vlaardingen, doen volledig mee in onze samenleving maar worden bij elk incident weggezet als behorende bij een minderwaardige groep die geen weet heeft van de opoffering die de autochtone mensen doen om hun op te vangen en hoe daar er elke keer maar weer misbruik gemaakt wordt van de geboden gastvrijheid.

Daaruit vloeit de vraag voort wanneer ben je nu echt een Nederlander, de tweede of de derde generatie of mogelijk pas de vijfde of de zesde?

ONS.Vlaardingen heeft gevraagd om een taskforce integratie, het overgrote deel van de raad en college had daar geen behoefte aan. Gedurende vele jaren vangen we 130 vluchtelingen per jaar op, dat is geen probleem gebleken. Daarmee zeggen wij overigens niet dat er ook tussen deze mensen geen lieden zijn die voor problemen zorgen. Door op de manier van ONS.Vlaardingen elke keer maar weer de hele groep te benoemen krijg je door de reactie daarop een soort zelf in vervulling gaande voorspelling (voor tante Jo: door er zo over te praten, weet je zeker dat het ook gebeurt) met het door jezelf gecreëerde probleem en dan triomfantelijk roepen “ZIE JE WEL”. Naar onze mening is dat niet de weg die we op moeten! 

Terugkomend op de kop: wie heeft baat bij het aanwakkeren van tweedeling in de maatschappij? De geschiedenis geeft aan dat het aanwakkeren van tweedeling de schade niet laat ondervinden bij slechts één enkele partij. Nee, tweedeling berokkent altijd schade bij beide partijen. Wij juichen het toe dat ONS.Vlaardingen aandacht besteedt aan situaties en problemen in Vlaardingen. Ook met betrekking tot de immigratie van migranten. Laten we daarin juist constructief meedenken met Vluchtelingenwerk en Vele Vlaardingers Een Huis (VVEH). Laten we er voor waken dat we met z’n allen aan beide kanten schade oplopen''.

Lianne van Kalken

Klaas Terpstra