SP wil gemeentelijke thuiszorgorganisatie

04-01-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - De SP-afdeling Vlaardingen heeft vandaag een plan voor een Gemeentelijke Thuiszorgorganisatie gelanceerd. Met deze nieuwe organisatie verbeteren de arbeidsvoorwaarden voor de thuiszorgmedewerkers, komt er meer aandacht voor hulpbehoevende ouderen, komt er een eind aan de veel te hoge salarissen aan de top en komt de marktwerking in de zorg te vervallen. Het plan is voorzien van een financiële onderbouwing en de benodigde financiële middelen voor de oprichting zijn al beschikbaar in de gemeentebegroting.

SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra: ,,Thuiszorgmedewerkers bungelen nu aan tijdelijke nulurencontracten, worden gebruikt als uitzendkrachten of uitgebuit via een schijn ZZP-constructie. Dit gebeurt terwijl de directeuren tot bijna drie ton per jaar verdienen. Het aanbesteden bij steeds verschillende zorgbedrijven heeft talloze zorgmedewerkers niet alleen hun baan gekost, maar ook talloze ouderen hun geliefde en vertrouwde hulp waar ze al jaren op vertrouwden. Met de marktwerking zou alles beter en goedkoper worden, maar het is juist kariger en duurder. Ouderen verdienen persoonlijke aandacht, maar de stopwatch van de manager maakt dat onmogelijk.''

Sinds 2012 zijn gemeenten niet langer verplicht om thuiszorg openbaar aan te besteden. Dit dankzij een initiatiefwetsvoorstel van SP-Kamerleden Agnes Kant en Renske Leijten. Huishoudelijke hulp wordt sindsdien weer als een maatschappelijke taak gezien, en is in tegenstelling tot veel andere diensten niet verplicht om aan de marktwerking over te laten. Om de marktwerking daadwerkelijk uit de lokale thuiszorg te slopen is het nodig om een eigen publieke thuiszorgorganisatie op te richten waarbij de zorg wordt inbesteed. 

Het oprichten van een nieuwe publieke zorgorganisatie kost eenmalig geld maar is een waardevaste investering. Voor deze oprichtingskosten is reeds geld beschikbaar binnen de begroting: Sinds 2006 heeft de gemeenteraad zorggeld geoormerkt. Geld wat overblijft op de zorgtaken wordt toegevoegd aan de Wmo-reserve, later omgedoopt tot reserve Sociaal Domein. Dit geld mag alleen aan zorg besteed worden, maar heeft tot op heden geen bestemming. In deze reserve zit nu ruim vijf miljoen euro. Voor de oprichting van de Gemeentelijke Thuiszorgorganisatie stellen wij hiervan vier miljoen beschikbaar, welke deels voor de oprichtingskosten en deels voor het eigen vermogen van deze nieuwe organisatie beschikbaar worden gesteld.

Deze nieuwe organisatie neemt de thuiszorgmedewerkers van de bestaande thuiszorgorganisaties over. Zij komen in vaste dienst en ontvangen een volwaardig salaris en zekerheid. De directeur van deze nieuwe organisatie mag niet meer verdienen dan de gemeentesecretaris. De winst van de organisatie komt direct ten goede aan een ruimere indicatiestelling voor hulpbehoevenden. De SP zal dit voorstel betrekken bij de coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zodat dit jaar nog begonnen kan worden met de oprichting.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date