SP: vluchtelingen zijn geen derderangs burgers !

16-10-2015 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Afgelopen weekend hebben de regeringspartijen VVD en PvdA een akkoord gesloten over versoberde huisvesting van vluchtelingen en het schrappen van zorg en huurtoeslagen. Huisvesting moet gaan geschieden in containerwoningen of leegstaande kantoorpanden dan wel tentenkampen. Deze maatregelen zijn volgens het kabinet bedoeld om de doorstroming beter en sneller op gang te brengen. De Vlaardingse SP-fractie vindt dat vluchtelingen met een verblijfsstatus op die manier al gauw als derderangs burgers worden beschouwd.

,,Wat de SP betreft is het niet meer dan een ordinaire maatregel om te pogen oorlogsvluchtelingen te demotiveren om in Nederland veiligheid te zoeken’’, aldus fractievoorzitter Kasper Vink. ,,Voor de huidige statushouders is het een verkeerde dan wel een onmogelijke start voor het opbouwen van een nieuw menswaardig bestaan omdat zij niet als gelijkwaardig, maar op die manier als 'derderangs inwoners' worden behandeld’’.

Vink is bezorgd over de effecten van het nieuwe kabinetsbeleid en vraagt het college van burgemeester en wethouders of zij het hier mee eens zijn en hoe dit in Vlaardingen opgepakt gaat worden. Over degenen met een verblijfsstatus die dit jaar nog naar Vlaardingen komen vraagt hij: ,,Gaat u deze mensen alsnog wel een huurwoning aanbieden, zo ja waar, en kan dit zonder bestaande woningzoekenden langer op een wachtlijst te laten staan’’ ? Vervolgens wil Vink weten of in Vlaardingen lege kantoren en of bedrijfspanden beschikbaar die omgebouwd kunnen worden tot woonruimte, en welke dat dan zijn.

De SP heeft zich door de jaren heen steeds verzet tegen de sloop van sociale huurwoningen. Nu er over containers en kantoorpanden gesproken wordt zien ze hierin een duidelijk bewijs dat er feitelijk teveel gesloopt is. Kasper Vink vraagt hierover tenslotte om een aanpassing van het Actieplan Wonen: er moeten weer meer sociale huurwoningen gebouwd worden en bestaande moeten voorlopig niet gesloopt worden.

 


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date