SP: Stop verdringing op de arbeidsmarkt

17-11-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Melkertbanen, wie kent ze nog ? De Melkertbaan was een initiatief in Nederland om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via gesubsidieerde arbeid werkervaring op te laten doen. De grootste kritiek op de melkertbanenconstructie was dat de gesubsidieerde werknemers nauwelijks doorstroomden naar reguliere banen. Werkgevers incasseerden daarbij wel de subsidies.

Melkertbanen bestaan nog steeds, maar niet onder die naam. Tegenwoordig spreken we van ‘proefplaatsingen’. Een deel van de loonkosten komt voor rekening van de gemeente. De SP wil voorkomen dat werkgevers weer ‘wegkomen’ met de subsidies en uiteindelijk niemand in vaste dienst nemen. Raadslid Ingrid Wijker stelde er kritische vragen over aan het college en de antwoorden kwamen deze week.

Het college laat weten dat er gewerkt wordt aan een protocol samen met Maassluis en Schiedam, het MVS-verband. Uitgangspunt daarbij is dat vaste banen niet verdrongen worden door proefplaatsingen of vrijwilligers. Als een werkgever na verschillende proefplaatsingen niet bereid is om mensen in vaste dienst te nemen, dan zal de gemeente met deze werkgever het gesprek aangaan. Zo nodig zullen er dan ook geen proefplaatsingen meer volgen, aldus het college. Tenslotte wordt binnen Rijnmond-verband ook gekeken of er een meldpunt opgezet kan worden, waar werknemers klachten over het niet nakomen van afspraken kunnen melden.  

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date