Rotterdamwet definitief aangenomen

01-07-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – ,,Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker dan anderen’’. Een citaat uit het boek “Animal Farm” van de Britse schrijver George Orwell. In het boek is een groep dieren het zat als slaven van de mensheid te moeten leven en nemen ze het heft in eigen handen. Die groep dieren echter maken zich vervolgens zelf ook schuldig aan machtsmisbruik. Orwell bekritiseert er de oude Sovjet Unie mee.

Voor de SP werd het afgelopen woensdag op de raadsvergadering min of meer werkelijkheid: sommige mensen zijn ‘gelijker’ dan anderen en krijgen voorrang bij de toewijzing van woningen in de Westwijk. Op die raadsavond werd namelijk het  raadsvoorstel  besproken waarmee een laatste ‘horde’ genomen werd om een deel van de ‘Rotterdamwet’ van toepassing te laten zijn in Vlaardingen. de minister heeft inmiddels toestemming gegeven.

Kort gezegd, geeft de nieuwe maatregel de gemeente en woningcorporaties de mogelijkheid om een selectiebeleid te voeren wie wel en wie niet ‘toe te laten’ als nieuwe huurder in een wooncomplex. Voor de één is het een voorrangsregeling om in bepaalde delen van de Westwijk meer rust te brengen, voor de ander is het een discriminerende regeling die mensen uitsluit.

SP raadslid Kasper Vink diende op het officiële (concept) raadsbesluit maar liefst zeven amendementen in, waarbij in elk ervan een doelgroep omschreven werd waarvoor de Rotterdamwet niet moest gelden; van bijstandsmoeder tot AOW-er. De VVD vond het betoog een ‘verademing’ en ‘eindelijk weer een echt SP geluid, daar waar normaal gesproken voortdurend de coalitie gesteund wordt. GroenLinks ging als enige partij het verst door de amendementen bij de stemming te steunen.

Het was een achterhoedegevecht wat de SP voerde en dat was al bekend. Bij de stemming over hetzelfde onderwerp vorig jaar, er moest een aanvraag richting de minister de deur uit, was er al een ruime meerderheid te vinden voor de ‘Rotterdamwet’. De amendementen werden in de raad nu weggestemd met 26 stemmen tegen en 6 voor. Het collegevoorstel over het voorrang geven aan huurders met bepaalde sociaaleconomische kenmerken werd met 26 stemmen voor aangenomen.

 

 

Gerelateerd