Ron Boers en Tim Thiel onder vuur

19-07-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Sinds Ron Boers en Tim Thiel de fractie van ONS Vlaardingen uitgezet zijn, gaat het tweetal helemaal ‘los’ op het stellen van vragen aan het college van B&W. Van tekorten bij een GGZ organisatie tot aan vrouwenbesnijdenis, er worden over de meest uiteenlopende onderwerpen vragen gesteld. Dikwijls ingegeven door een bericht in de landelijke pers of een televisieprogramma. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze stellen er vragen over. Vooral Tim Thiel stelt er veel namens de fractie en des te opvallender is dat Thiel de laatste maanden vooral vaak uitblonk door afwezigheid bij vergaderingen van de raad. Het stellen van al die vragen viel ook de fractie van de Onafhankelijke Socialisten op, ofwel de fractie Kerkhof. Die stelde op haar beurt vragen aan het college over de handelwijze van Boers en Thiel.

,,Tot onze verbazing zien wij bijna dagelijks artikel 155/34 vragen voorbijkomen van de Fractie Boers’’, aldus Ingrid Wijker namens de fractie. ,,Van 01-07-2019 tot 18-07-2019 heeft uw college al 25 sets vragen mogen ontvangen. Vragen die ook gesteld konden en kunnen worden middels een bezoek aan één van de collegeleden of tijdens het vragenhalfuur voor raadsleden inde gemeenteraad.’’

Wijker wijst er vervolgens op dat al die vragen beantwoorden ook heel veel geld kost: ,,Wij realiseren ons dat schriftelijke vragen stellen een democratisch recht is van de raad, maar ook dat het beantwoorden van de vragen zeer veel geld kost, geld van de belastingbetaler wat ook anders besteed zou kunnen en moeten worden. Met het stellen van formele vragen moet wat onze fractie betreft zeer zorgvuldig omgesprongen worden, zeker als antwoorden ook kostenneutraal gegeven kunnen worden door de portefeuillehouder zelf’’.

Vervolgens vraagt Wijker hoeveel vragen Boers en Thiel al gesteld hebben en  hoeveel geld en personeelsinzet hiermee ‘gemoeid’ is. Wijker maakt daarna een stevig punt als ze vraagt hoe vaak de fractie Boers na beantwoording van de vragen hier wat mee gedaan hebben: ,,Hoe vaak hebben de vragen, na beantwoording geleid tot een ingediende motie, amendement of initiatiefvoorstel door de fractie Boers?’’

Tenslotte maakt Wijker al een voorzichtige schatting van de kosten van het stellen van al die vragen door de fractie Boers: ,,Klopt onze berekening als wij inschatten dat 25 sets schriftelijke vragen vanaf 1 juli jongstleden tot 18 juli de belastingbetaler ca €38.000 gaan kosten of hebben gekost?’’

Ze besluit namens de fractie met het stellen dat er begrip is voor het langer duren van de beantwoording van de door de fractie Kerkhof gestelde vragen; die zijn nogal ‘technisch’, dus daar gaat vaak meer tijd mee gemoeid.

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date