Raad vergadert over parkeren

26-09-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Hoe kunnen we parkeren in het centrum prettiger maken voor bezoekers en bewoners? Dat was de vraag die de gemeente vorig najaar stelde aan bewoners en ondernemers in het centrumgebied. De uitkomsten reacties op een enquête en uitkomsten uit gesprekken daarover heeft de gemeente nu verwerkt in een voorstel voor aanpassing van het parkeerbeleid. Op donderdag 28 september vergadert de gemeenteraad, niet voor het eerst, over de voorstellen.

Voor parkeren in het Centrum op straat moet er betaald blijven worden. Als dit gratis zou worden dan verhoogd dit met name voor de bewoners de parkeerdruk van bezoekers op zoek naar een plek voor de auto, en hier is dan ook nauwelijks draagvlak voor te vinden. Wel zal de tijd dat er betaald moet worden op straat teruggebracht worden van 20.00 uur ’s avonds naar 19.00 uur. Gunstig dus voor wie vrienden of familie bezoekt. Op andere tijden zullen centrumbewoners overigens hun bezoek ook tegen lagere parkeertarieven kunnen ontvangen: de eerste 100 uur worden gratis en de volgende 300 uur tegen half tarief. Het bekende plastic kaartje voor bezoekers blijft bestaan, maar om het wordt in de toekomst mogelijk dit vanuit de luie stoel in de huiskamer met een app te activeren. Dat scheelt dus een heen en weer lopen naar de auto van bezoekers.


Omliggend gebied

De meeste parkeeroverlast wordt ervaren in het gebied rondom het gereguleerde gebied. Het gaat dan vooral om de VOP, de Indische Buurt, Oostwijk oost en de Engelsche Boomgaert. Bewoners kunnen hier moeilijk een parkeerplaats vinden, hulpdiensten kunnen er minder goed langs en het straatbeeld wordt er niet mooier van. Het college wil bij klachten uit een buurt aan de hand van een stappenplan in overleg met belanghebbenden samen maatregelen treffen. Mocht betaald parkeren een overweging zijn, dan gebeurt dit alleen als via een enquête onder bewoners is gebleken dat daar draagvlak voor is. Voor het gebied op de Hoflaan is de parkeerdruk wel weer zo hoog dat het college voorstelt om nog dit jaar betaald parkeren in het gebied in te voeren.
Op andere plekken is er anderzijds weer sprake van lege parkeerplekken overdag. Voor het deel van de Oosthavenkade tussen de Spoorsingel en de Oosterstraat en voor de Binnensingel stelt het college voor om hier het betaald parkeren op te heffen als bewoners in de directe omgeving van deze locaties hiertegen geen bezwaar hebben.


Goedkoper in de parkeergarage

Tenslotte heeft de gemeente het idee om jaarlijks een budget beschikbaar te stellen om in overleg met ondernemers parkeren voor centrumbezoekers ‘plezieriger’ te maken. Hoe dit het beste kan wil het college samen met ondernemers uitwerken gekoppeld aan het Uitvoeringsprogramma Binnenstad. Een idee daarbij is het parkeren in de parkeergarages goedkoper te maken, in overleg met de eigenaar. Als het tweede uur en de navolgende uren een stuk goedkoper worden zullen centrumbezoekers mogelijk langer blijven.

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date