Raad vergadert over alternatieven voor bezuinigingen

10-07-2014 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Extraatjes afschaffen voor ambtenaren, de helft minder sparen dan de geplande € 14 miljoen, het aandelenpakket Irado verkopen en 62 ambtenaren minder dan het college nu wil. Zomaar een greep uit de alternatieven die de coalitie en de oppositiepartijen naar voren brachten bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Daartegenover stonden onder meer het schrappen van de subsidiekorting van de Kulk en de Stadsgehoorzaal, het handhaven van een halve arbeidsplaats in het Stadsarchief en het handhaven van de subsidie aan Vele Vlaardingers Eén Huis.

Kortom, alle partijen kwamen bij de tweede raadsvergadering over de bezuinigingsvoorstellen van het college uit de startblokken met de nodige opmerkingen en kritische noten. De partij Stadsbelangen keurde de Voorjaarsnota in haar geheel af en D66 en het Algemeen Ouderen Verbond stelden in een tweetal korte betogen voor ‘terug naar de tekentafel’ te gaan. Volgens deze partijen moet de Voorjaaarsnota in haar huidige vorm niet gehandhaafd worden, maar moet er opnieuw met elkaar worden overlegd en ook met al die Vlaardingse burgers en instellingen die hun verontrusting hadden uitgesproken over de bezuinigingen overlegd te worden.

Waar Stadsbelangen aan de ene kant van het spectrum stond - zij presenteerden geen alternatieven - stond GroenLinks aan de andere kant: fractievoorzitter Kees Borsboom had een volledige alternatieve begroting uitgewerkt met daarbij de nodige ondersteunende argumenten. Borsboom betoogt hierin onder meer dat het niet noodzakelijk is om het Weerstandsvermogen slechts te verhogen tot het noodzakelijke bedrag: ,,De vraag is of je meer dan dat moet gaan sparen als dat ten koste gaat van allerlei voorzieningen die voor de stad van belang zijn. Wij vinden van niet.''

De VVD, bij monde van fractievoorzitster Vera Kalf, kon zich wel vinden in het te bezuinigen bedrag van € 12 miljoen per jaar. Kalf wilde zich niet vooraf al voor het karretje van het college laten spannen nadat zij toch langere tijd gewaarschuwd heeft voor het financiële beleid van ditzelfde en het vorige college. Wel stelde zij, indien noodzakelijk, nog grotere bezuinigingen niet te schuwen om het huishoudboekje van Vlaardingen weer op orde te brengen.

Bij de betogen brachten verschillende partijen moties in, waarover in de vergadering van 10 juli gestemd zal worden. Er is een reële kans dat dan de Voorjaarsnota in haar huidige vorm niet gehandhaafd zal blijven, ook omdat de uiteindelijke begroting voor 2015-2018 pas in november vastgesteld moet worden. Het is nog even afwachten voor alle Vlaardingse burgers en instellingen die onder vuur liggen of en wanneer het college en de raad zich weer naar hen toekeren en opnieuw met hen in overleg gaan.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date