Raad stemt unaniem in met Voorjaarsnota

08-07-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Politiek is feitelijk niets meer dan het uitwisselen van standpunten en het nemen van besluiten. Dat daar nogal eens veel tijd mee gemoeid is moet op de koop toe genomen worden.

Na zo’n anderhalve dag vergaderen heeft de gemeenteraad gisteren rond half twaalf  ’s avonds besloten in te stemmen met de Voorjaarsnota, het stuk dat de kaders aangeeft voor de Begroting die in november opgesteld wordt. Dat het ditmaal unaniem was mag wel uniek genoemd worden. Een amendement van GroenLinks, mede ingediend door ONS.Vlaardingen en de ChristenUnie/SGP zorgde hiervoor; in dit amendement werd het college opdracht gegeven om alle overwegingen die de raad de afgelopen twee dagen naar voren bracht, de schriftelijke maar ook de mondelinge, mee te nemen in het opstellen van de Begroting in november. Enkele partijen, waaronder D66, en het college zelf vonden het voorstel nogal onduidelijk; betekende dit dat in november nog eens gekeken werd of echt alles wel overwogen was en moest dan de video-opname van de afgelopen vergadering minutieus afgekeken worden ? Een meerderheid van de raad wilde deze uitdaging aangaan, maar voor het college levert het heel wat hoofdbrekens op.

Van de in totaal zes ingediende amendementen en negen moties werden er respectievelijk één amendement en 4 moties ingetrokken op grond van toezeggingen van het college. De volgende overige voorstellen werden wel in stemming gebracht:

-De fusie van de Bibliotheek Vlaardingen met die van Maassluis/Midden Delfland gaat door als de financiële huishouding bij de buren in orde is.

-Er komt een Kinderraad, maar het amendement van ONS.Vlaardingen om daarvoor een professionele organisatie in te schakelen en een budget van €50.000 te reserveren haalde het niet. Een motie van het CDA en de PvdA om voor een Kinderraad gebruik te maken van de Leefbaarheidsbudgetten redde het wel met een grote meerderheid van 25 stemmen voor en 7 tegen.

-Een amendement van ONS.Vlaardingen om zes prioriteiten te stellen in de Begroting waarin geïnvesteerd gaat worden werd afgestemd met 30 stemmen tegen en slechts de eigen fractie voor.

-Een amendement van de SP om geen geld uit te trekken voor het extra behartigen van de belangen van Vlaardingen in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag haalde het ook niet.

-Een ruime meerderheid kon zich vinden in het voorstel van de PvdA, D66 en GroenLinks om naar organisatoren van festivals te benadrukken voorlichting te geven aan festivalgangers over de gevaren van drugsgebruik.

-Een motie over verduurzaming van woningen van GroenLinks en de ChristenUnie/SGP werd eveneens met een grote meerderheid aangenomen, evenals een motie van het CDA over duurzaamheid. In die laatste motie werd opgeroepen te kijken naar waar kansen liggen om over te gaan naar duurzame energie.

-Een motie van de SP om voor elke parkeerplek met een elektrische laadpaal nog eens een extra ‘reguliere’ parkeerplek te creëren haalde het niet. De raad volgde de redenering van de SP niet dat een ‘plek met laadpaal’ extra parkeerdruk opleverde.

Vandaag zal de gemeenteraad het ‘seizoen’  gezamenlijk afsluiten met een borrel, waarna het politiek reces begint.

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date