Raad stemt in met nieuw parkeerbeleid

15-10-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Met een krappe meerderheid van 18 stemmen voor en 16 stemmen tegen heeft de gemeenteraad donderdag 12 oktober de nieuwe Parkeernota (officieel ‘Herijking Parkeerbeleid’) aangenomen. Voorafgaand aan dit besluit zette de oppositie echter alles op alles om dit te voorkomen. De enige reden hiervoor, al vaker naar voren gebracht, was dat voor de oppositie het nieuwe Parkeerbeleid onderdeel uit moest maken van het Centrumplan Binnenstad.

Het waren vooral VV2000/Leefbaar Vlaardingen, de AOV, de VVD en ONS.Vlaardingen die in elke uitgesproken zin aanleiding vonden om er vragen over te stellen. Nieuwe argumenten kwamen daarbij niet naar voren en daarmee werd elk voorgaand raadsoverleg over de Parkeernota nog eens ‘dik’ overgedaan. Het kostte vooral veel tijd, maar feitelijk stond de uitkomst van de stemming die enige uren later plaatsvond al vast: de nota kon rekenen op een meerderheid.

Voor parkeren in het Centrum op straat moet er betaald blijven worden. Als dit gratis zou worden dan verhoogt dit met name voor de bewoners de parkeerdruk van bezoekers op zoek naar een plek voor de auto, en hier is dan ook nauwelijks draagvlak voor te vinden. Wel zal de tijd dat er betaald moet worden op straat teruggebracht worden van 20.00 uur ’s avonds naar 19.00 uur. Gunstig dus voor wie vrienden of familie bezoekt. Op andere tijden zullen centrumbewoners overigens hun bezoek ook tegen lagere parkeertarieven kunnen ontvangen: de eerste 100 uur worden gratis en de volgende 300 uur tegen half tarief. Het bekende plastic kaartje voor bezoekers blijft bestaan, maar om het wordt in de toekomst mogelijk dit vanuit de luie stoel in de huiskamer met een app te activeren. Dat scheelt dus een heen en weer lopen naar de auto van bezoekers.

Op het uiteindelijke voorstel werd nog een tweetal amendementen ingediend, waarvan het voorstel van de ChristenUnie/SGP het haalde: niet alleen wordt in het vervolg parkeeroverlast van bestelbusjes maar ook van campers tegengegaan.

Daarnaast werd er een drietal moties ingediend, waarbij de kersverse fractie Van Unen, met Marco van Unen als enig lid die afgelopen week het CDA verlaten had, zijn eerste succes binnenhaalde: het college gaat onderzoeken of een scanauto een deel van de werkzaamheden kan overnemen van de parkeercontroleurs; Van Unen betoogde dat hierdoor meer menskracht op veiligheid ingezet kan worden.

Een motie van de ChristenUnie/SGP om te parkeren tegen gereduceerd tarief haalde het niet. Er zijn echter plannen om vanaf 2018 jaarlijks € 150.000 vanuit het de opbrengsten van het parkeren beschikbaar te stellen voor parkeermaatregelen die in het kader van het Uitvoeringsprogramma Binnenstad, de praktische uitwerking van het Centrumplan, worden ontwikkeld. Eén van de ideeën hierbij is om reductie op de tarieven in de parkeergarages te geven. Een voorstel waarbij overigens ook de winkeliers in het centrum betrokken zullen worden.

Tenslotte werd er een motie ingediend door de PvdA, gesteund door de Leefbaren, de AOV en de SBV. Op basis van deze motie gaat het college onderzoeken of het mogelijk is alleen bewoners en hun bezoekers toe te staan op straat te parkeren. ,,Omdat parkeren in de garages goedkoper is dan op straat is dit dan gastvrij voor centrumbezoekers’’, betoogde PvdA fractievoorzitter Stefanie Solleveld. Daarnaast zal gekeken worden wat de (eventueel nadelige) effecten zijn van het vervroegen van het vrij (gratis) parkeren van 20.00 uur naar 19.00 uur.

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date