Raad: Samen aan zet of niet ?

24-09-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN -  De raadsvergadering van 15 september ging vrijwel geheel over de motie van wantrouwen die ONS.Vlaardingen had ingediend tegen wethouder Ruud de Vries. Die overleefde de motie, maar een groot aantal agendapunten was blijven liggen en werden naar donderdag 22 september verschoven. Lang hoefde dat niet te duren, want de meeste agendapunten waren opgevoerd ‘ter vaststelling’  en niet als ‘bespreekpunt’. De avond verliep echter anders dan verwacht en vond haar einde zo rond half twaalf  ’s avonds.

Een motie, een ‘zienswijze’, en een handvol amendementen werden door verschillende partijen gepresenteerd, wat de vergadering langer maakte dan verwacht. GroenLinks kwam met een zienswijze, een aanvulling op het Actieplan Geluid, dat door wethouder Ruud van Harten naar voren gebracht was. Fractieleider Kees Borsboom wilde als aanvulling dat bij renovaties en vervanging van riolering er geld vrijgemaakt werd in de begroting voor geluidswerende maatregelen: denk aan onder meer stil asfalt. Borsboom wilde dat niet afhankelijk laten zijn van het beschikbare budget, immers veel Vlaardingers hebben last van geluidshinder. De stemming viel uit in zijn voordeel, maar in eerste instantie werd er verkeerd geteld, wat later door burgemeester Blase hersteld werd.

Hierna werd besproken hoe zo snel mogelijk weer financieel gezond te worden als gemeente en een groot deel van de ‘leenschuld’  weg te werken. Wethouder Arnout Hoekstra had een mooi plan, maar voor veel partijen kon het daarbij wat anders geformuleerd worden. Een amendement van de SP, gesteund door coalitie en oppositie paste de verwoording wat aan, de wethouder ontraadde het, maar de raad stemde unaniem voor. Hoekstra zelf vond het amendent een afzwakking van de ambities om snel financieel de 'boel nog meer op orde te krijgen'.

Bij hetzelfde punt werd door de VVD een tweede amendement ingebracht, voorbereid in nauwe samenwerking met wethouder Hoekstra en gesteund door VV2000/Leefbaar Vlaardingen.  De VVD en de Leefbaren meenden met de inbreng van de wethouder waarschijnlijk op de steun van alle andere partijen te kunnen rekenen. De tegenstanders van het voorstel vonden echter dat de ruimte om te manoeuvreren voor zowel de raad als het college beperkt werd; moest bijvoorbeeld werkelijk de uitgave van elke euro voorgelegd worden aan de raad? Indiener Vera Kalf van de VVD werd op dit technische onderwerp met technische vragen geconfronteerd, waarbij ze bij de beantwoording  ervan soms het antwoord schuldig moest blijven en steun zocht bij wethouder Hoekstra. Het amendement redde het net niet, 16 raadsleden stemden tegen en 14 voor, waarna de oppositie verzocht om een schorsing. Vanuit diezelfde oppositie werd verzucht dat het motto van het college “Samen aan zet” ver te zoeken was. De ogenschijnlijke frustratie over het afwijzen van het amendement van de VVD leidde tot het stemmen tegen het agendapunt Financiële Kaders als geheel door de oppositie. Diezelfde oppositie stemde daarmee feitelijk tegen het door haar gesteunde eerste amendement. Het agendapunt werd desondanks met een meerderheid aangenomen.

De ChristenUnie/SGP diende een amendement in om de leges, de administratieve kosten voor het aanvragen van een vergunning, te handhaven voor grote evenementen, en een motie om in de regio te pleiten voor een halte in Vlaardingen voor de waterbus. Bij het punt van de ‘leges’ vonden fractievoorzitter Esther Heijndijk en haar raadsleden dat de organisatoren van grote evenementen misschien zelfs wel de werkelijke kosten in zijn geheel moesten betalen. Een evenement als een buurtbarbecue kon dan weer wel ontheffing van deze kosten krijgen. Een ruime meerderheid van de raad vond echter dat het schrappen van deze kosten voor evenementen, die dikwijls ook voor de lokale ondernemers opdrachten en omzet opleveren, te belangrijk was, de lokale economie een extra steuntje in de rug gaf en een drempel weghaalt.

De motie van de ChristenUnie/SGP over een halte voor de waterbus in Vlaardingen redde het weer wel; een goede verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Nieuwe Maas, de rivier waar Vlaardingen aan ligt, werd door een meerderheid van 25 raadsleden voor en 5 tegen gesteund. Die motie kon volgens velen overigens wel wat steviger geformuleerd worden: verantwoordelijk wethouder Ruud van Harten zou eigenlijk met een duidelijke opdracht naar de Metropoolregio gestuurd moeten worden en niet ‘opgeroepen’ worden om naar de mogelijkheden te kijken.

Met de constatering dat een meerderheid van de agendapunten door zowel de coalitie als de oppositie met een ruime meerderheid werden aangenomen, werd de raadsvergadering rond half twaalf ’s avonds afgehamerd.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date