Raad geeft geheime stukken (nog) niet vrij

15-09-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Opvallende afwezigen bij de raadsvergadering gisteravond waren de bewoners van de wijk Park Hooglede. Op de agenda stond immers het WOB verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) dat de bewoners hadden gedaan; daarbij was gevraagd om openbaarmaking van een aantal stukken van een besloten overleg van de gemeenteraad waarin gesproken werd over de beoogde bouw van het medisch centrum in ‘hun’ wijk. Bij alle eerdere gelegenheden waar dit medisch centrum aan de orde kwam waren er wel bewoners van Park Hooglede.

Desondanks werd er door de raad wel een debat gevoerd over of de stukken, en geluidsopnamen van het besloten overleg, openbaar gemaakt moesten worden. Een commissie van beroep waar de bewoners bezwaar hadden gemaakt tegen geheimhouding van de stukken, had hier eerder afwijzend op gereageerd.

Esther Heijndijk van de ChristenUnie/SGP nam het voortouw met het indienen van een amendement. Ze stelde daarin voor vrijwel alles openbaar te maken van de besloten vergadering. Dat voorstel had Heijndijk ook mondeling al gedaan bij de commissievergadering van enige weken geleden en wat volgde was dan ook een ‘herhaling van zetten’: alles wat in de raad naar voren kwam was al uitgebreid eerder besproken. ,,Als we geheimhouding vrijgeven dan moeten we maar helemaal geen besloten vergaderingen meer houden’’, aldus fractievoorzitter Stefanie Solleveld van de PvdA. ,,Maar we gaan nu niet ineens de spelregels veranderen’’. Heijndijk antwoordde dat hier geen sprake van was maar dat een meerderheid van de raad gewoon kan ‘gaan’ voor opheffing van de geheimhouding. ,,De gemeente zal altijd te maken krijgen met gevoelige informatie’’, voegde fractievoorzitter Ivana Somers van Leefbaar Vlaardingen toe. ,,Er is nu nog niets veranderd in de zaak rond het medisch centrum, en het vrijgeven van geheime informatie is daarmee te risicovol’’.

Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen schaarde zich aan de zijde van Heijndijk. Hoogendijk herhaalde maar weer eens dat ‘we er zijn voor de inwoners van Vlaardingen en niet andersom’. Vrijgeven van alle stukken echter voor zou de inwoners van Vlaardingen echter ook nadelig kunnen zijn; als de verkoop van de grond voor het medisch centrum niet door gaat dan kan een volgende potentiële koper er voordeel uithalen: kennis van de onderhandelingen en de kosten van de grond kan de prijs naar beneden halen en dus minder opleveren voor de gemeente en haar inwoners.

,,Als je weet dat de stukken van een besloten overleg, inclusief de geluidsopnamen, vrij snel openbaar worden gemaakt dan spreek je toch anders en minder vrij’’, was de mening van een overgrote meerderheid. Stefanie Solleveld had daarbij al eerder tegen Esther Heijndijk gezegd dat ‘u alleen toch niet gaat bepalen voor ons allemaal dat alles openbaar gemaakt wordt?’

Bij eerdere gelegenheden had de ChristenUnie/SGP zich overigens nooit uitgesproken voor een voortijdige openbaarmaking van geheime stukken. Opvallend was daarom de irritatie en felheid van Heijndijk bij de raad gisteravond, waarbij ze vandaag op Facebook de discussie voortzette. Heijndijk: …,,gelukkig leven we in een democratie, dus mogen we best op facebook zetten hoe het gisterenavond in de raad is gegaan’’.

De raad stemde op donderdagavond tenslotte met 25 stemmen tegen en 9 voor het amendement. Heijndijk leek zich geïrriteerd en met moeite zich neer te leggen bij dit democratisch genomen besluit.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date