Raad: en nu eindelijk aan de slag

04-10-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Een nieuwtje vanavond in de Vlaardingse gemeenteraad: er werd gewerkt met een maximale spreektijd per fractie van 15 minuten voor de hele avond en ook het college moest ‘inbinden’: dat kreeg 20 minuten voor de avond. Een stok achter de deur voor allen die gewend waren lang het woord te kunnen voeren, maar zou de raad zich echt aan haar eigen nieuwe regels houden?

De meeste spreektijd ging in ieder geval naar het agendapunt “Raadsprogramma” ofwel: welke zaken wil de raad de komende vier jaar aanpakken en realiseren?  Het werd een avond van amendementen, ofwel aanvullingen op het Raadsprogramma vanuit verschillende partijen.

De PvdA trapte af met een amendement waarin gepleit werd om het Raadsprogramma (voordat het in werking treedt) eerst nog eens aan de inwoners van de stad voor te leggen. Diezelfde inwoners kunnen dan aangeven wat er het eerst aangepakt moet worden. Het amendement werd mede ingediend door de AOV, Leefbaar Vlaardingen en ONS.Vlaardingen.

Fractievoorzitter Kasper Vink van de SP viel later op de avond Ron Boers van ONS.Vlaardingen aan op diens steun voor het amendement: ‘U durft geen besluiten te nemen, ik daag u uit om uw handtekening weg te halen onder dit amendement en uw steun ervoor in te trekken’. Voordat Boers hierop kon reageren werd er geschorst op verzoek van zijn eigen fractie, die hem waarschijnlijk hebben gemaand om terughoudend te zijn in zijn uitspraken en reactie op de SP. Het college mocht niet aan het wankelen worden gebracht door verdeeldheid. Boers was na de schorsing inderdaad terughoudender.

Voor wat betreft Boers en Solleveld kon het raadplegen van de inwoners van de stad toch snel geregeld worden; ‘meer dan vier weken hoeft het niet te duren’, aldus Solleveld van de PvdA. Fractievoorzitter Lianne van Kalken van GroenLinks vroeg verschillende keren aan Boers hoe dit dan geregeld werd. ‘Een Facebookpoll zoals u met de verkiezingen heeft gedaan?’ Dat is toch niet zorgvuldig?’

Uiteindelijk werd het amendement in stemming gebracht waarbij vooraf de indieners nog vijf minuten hadden om het nog eens te herschrijven. Ben Trooster van Beter voor Vlaardingen uitte in een stemverklaring nog eens zijn kritiek op de gang van zaken: ,,De kiezer heeft eerder al gesproken op 21 maart, we moeten nu eens snel aan de slag met dat mandaat’’.

Het amendement haalde het niet: 24 raadsleden stemden tegen en slechts 10 voor. Voor de meeste partijen was het amendement overbodig, evenals de discussie erover. Het met verschillende amendementen aangevulde Raadsprogramma werd uiteindelijk aangenomen met 23 stemmen voor en 11 tegen. 

 

 

Gerelateerd