Raad akkoord met voorstel huisvesting arbeidsmigranten

30-01-2020 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Vanavond werd het huisvestingsvoorstel voor arbeidsmigranten besproken door de raad. De kern ervan was het vaststellen van drie locaties: het gebouw van daklozenopvang De Elementen aan de Nijverheidsstraat, het leegstaande voormalige gebouw van Hydro Agri aan de Deltaweg en een nu nog braakliggend terrein op bedrijventerrein De Vergulde Hand. In totaal gaat het om 236 wooneenheden waar plek is voor maximaal 559 personen. Afwisselend zijn er units voor 1-2 personen en 2-3 personen. Naast de Zuidbuurtseweg verviel daarmee ook de optie aan de Zwanensingel.

Met de keus voor een drietal locaties wil de gemeente verder voorkomen dat goedkope woningen massaal worden opgekocht en daarmee onttrokken aan de woningvoorraad, ten koste van andere doelgroepen. Daarnaast is de gemeente ook min of meer gehouden aan een convenant om voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten te zorgen in samenwerking met werkgevers/uitzendbureaus en andere betrokkenen. Of dat betekent dat het goed vertoeven is op de beoogde plekken is nog maar de vraag; voor alle locaties zal de bestemming “logies” gelden en daar gelden nu eenmaal andere normen voor op het gebied van bijvoorbeeld geluidshinder.

Voor de stemming over het voorstel werden eerst nog enkele moties besproken, waaronder één over ‘zelfbewoningsplicht’ van een aangekochte woning: de koper moet er eerst zelf gaan wonen (gedurende anderhalf jaar) en dat maakt het opkopen door uitzendbureaus van goedkope woningen onmogelijk. Het voorstel kwam van ONS Vlaardingen, D66 en de fractie Kerkhof die daarmee de Vlaardingse woningvoorraad wilden beschermen. De fractie Boers diende daarnaast een motie in: vervang het convenant met uitzendbureaus door een contract met boeteclausules waarbij er geen separate woningen worden opgekocht. De fractie Boers vond dit een regeling die hardere afspraken had.

Met een amendement van ONS Vlaardingen, Leefbaar Vlaardingen, D66 en de PvdA werd het voorstel aan de raad voor de drie vastgestelde locaties aangenomen. De motie over zelfbewoning van onder meer D66 werd aangenomen en de fractie Boers trok haar motie over contract in plaats van convenant in.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date