Raad akkoord met extra aanpak woonoverlast

16-11-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - De burgemeester krijgt meer mogelijkheden en bevoegdheden om langdurige woonoverlast aan te pakken. In de raadsvergadering van donderdag 16 november werd daarvoor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast, waarmee de raad unaniem instemde.

Momenteel zijn er tien ernstige ‘gevallen’ bekend van woonoverlast waar de burgemeester nu de veroorzakers zogeheten gedragsaanwijzingen kan geven. Het gaat dan om bijvoorbeeld drugsoverlast, bedreiging, geluidsoverlast en stankoverlast, maar niet om situaties waarbij sprake is van crimineel gedrag; dat laatste is een zaak voor justitie. Portefeuillehouder burgemeester Annemiek Jetten benadrukte wel dat de nieuwe maatregel gaat over ‘uitzonderlijke gevallen van zeer ernstige woonoverlast’.

Voorbeelden van aanwijzingen zijn het verbod op het ontvangen van bezoekers of het binnenhouden van honden bij ernstige overlast, maar er zijn meer voorbeelden te bedenken. Een overlastgever moet daarbij exact duidelijk worden gemaakt wat van hem of haar verwacht wordt en bij het niet nakomen daarvan kan er een aanzienlijke boete opgelegd worden. Vooraf moeten wel eerst andere middelen zijn ingezet zoals bemiddeling of ingrijpen van de verhuurder en ook moet er sprake zijn van dossieropbouw.

De raad benadrukte tenslotte dat ook bij minder ernstige woonoverlast er, meer dan nu het geval is, een goede dossieropbouw moet plaatsvinden. ,,Die moet in korte tijd gemaakt worden'', pleitte Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen. ,,Bewoners moeten sneller en gemakkelijker toegang krijgen tot de mogelijkheid om hulp te krijgen, en niet via allerlei verschillende ‘loketten’ gaan om aandacht te krijgen voor hun situatie’’. Burgemeester Jetten deed hierop de toezegging een en ander snel in kaart te brengen.

Gerelateerd