PvdA: Hoezo geen fusie bibliotheek ?

30-12-2015 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – De Partij van de Arbeid is verbaasd dat er geen fusie komt van de bibliotheek Vlaardingen met die van Maassluis/Midden-Delfland. Voor zover de PvdA wist, waren de onderhandelingen met Maassluis/Midden-Delfland, nog in volle gang. Raadslid Stefanie Solleveld is in de pen geklommen en stelt er vragen over aan het college.

,,Tot op heden is de PvdA uitgegaan van een fusie met een andere bibliotheek en vele mogelijke fusiepartners werden genoemd tijdens de eerste oriënterende avond, waar de scenario’s gepresenteerd werden’’, start Solleveld. Ze vraagt daarbij het college waarom dit nu ineens geen fusiepartner meer zoekt. Over de door het college genoemde hoge kosten die met een fusie gepaard gaan is ze kritisch: ,,Hadden die niet voorzien kunnen worden en kunt u de kosten die gemoeid gaan met de fusie nader specificeren?’’

Het college noemt in het raadsvoorstel een bedrag van €350.000 als structurele lasten, maar Stefanie Solleveld zet hier vervolgens een grote kanttekening bij: ,,Als werkzaamheden als P&O en automatisering niet meer uitgevoerd hoeven te worden door de gemeente, dan hoeven deze toch ook niet doorbelast te worden?’’

Vrijwel alle bibliotheken in Nederland zijn zelfstandig en onafhankelijk van een gemeenten. Toch denkt het college dat dit in Vlaardingen betekent dat de gemeentelijke organisatie in deze constructie de bibliotheekfunctie beter kan uitvoeren. Solleveld: ,,Waarom denkt u dat eigenlijk?’’ en ,,Kunt u aangeven waar de innovatie precies zit in het voorkeursmodel?’’

Door verantwoordelijk wethouder Cees Oosterom is meermalen toegezegd dat hij met meer scenario’s, mogelijkheden zou komen waarop de gemeenteraad zou kunnen reageren of een keuze kon maken. Het bevreemdt de PvdA dat aan die toezegging nu geen vervolg wordt gegeven, gezien de gedane toezeggingen van de wethouder. Over het hoe en waarom van die ingetrokken toezegging wil men meer weten. Een fusie leek op zich juist dichtbij en realiseerbaar te zijn: Wouter van Heiningen, directeur van de bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland stond immers positief tegenover een samengaan en incidentele kosten zijn er altijd bij een fusie. Welke kosten er structureel overblijven na een fusie zijn veel relevanter: ,,Kunt u een kostenplaatje leveren met daarin de huidige situatie en de kosten na een eventuele fusie, dus los van de incidentele kosten?’’, aldus Solleveld in één van haar laatste vragen.

Oosterom heeft meermalen aangegeven in de discussie over de bibliotheek dat de raad uiteindelijk ‘aan zet is’. Met het huidige voorstel, met één optie, wordt de keuzemogelijkheid voor de raad in eerste instantie wel heel beperkt. De verwachting is dat dit nog een ‘staartje krijgt’ tijdens een raadsvergadering en aanleiding is voor een pittig debat.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date