PvdA: 'Teleurgesteld maar vastberaden'

14-11-2020 Politiek Advertorial

VLAARDINGEN - Zo voelden wij ons na en ook al tijdens de raadsvergadering van donderdagavond, toen we over de begroting en dus ook de bezuinigingen spraken. Al gauw bleek dat de coalitiepartijen niet van plan waren serieus na te denken over de wijzigingen die wij hadden voorgesteld. Sterker nog, we kregen de indruk, dat de coalitie van tevoren de gelederen al gesloten had; elk voorstel van de oppositie werd weggestemd. Wij zijn teleurgesteld dat er in onze stad zo met democratie wordt omgegaan, maar we zijn tegelijkertijd vastberaden: we gaan niet bij de pakken neerzitten. Er is werk te doen voor onze stad. 

De PvdA heeft afgelopen weken de uitgestoken hand van de wethouder Financiën om zelf met voorstellen te komen gegrepen. Daarvoor had hij de ambtelijke ondersteuning wekenlang laten zwoegen om een overzicht te maken van alle mogelijke bezuinigingen. Daarvoor overigens nogmaals onze dank. Onder de voorwaarde dat we onze voorstellen financieel zouden dekken konden we dus aan de slag. En dat deden we ook! 

U kent ze inmiddels, onze voorstellen: zekerheid bieden over hun bestaan aan organisaties met grote maatschappelijke waarde. De Stadsboerderij, de Heemtuin, de hobbytuinen, schooltuintjes en Scouting in de Holy. Daarnaast willen wij onze leefomgeving verbeteren door het onderhoudsniveau van de buitenruimte te verhogen. Het geld dat dit zou kosten hadden we gedekt met andere maatregelen, die in onze ogen eerlijker waren en beter verdeeld.  We werden door een enkele coalitiepartij geprezen voor onze inzet... maar daar bleef het bij. Niet eens een inhoudelijke reactie! Werkelijk een aanfluiting! 

Overigens hadden de fracties van ChristenUnie/SGP en ONS.Vlaardingen zich ook al weken uitgesloofd om tot nieuwe voorstellen te komen. Tijdens de vergadering hebben wij gedrieën onze dekkingsvoorstellen samengevoegd en wat geschrapt om zodoende tegemoet te komen aan andere fracties... zonder resultaat. 

We constateren dat de manier van vergaderen, de digitale wijze, ook geen goed deed aan een inhoudelijk debat, maar dat mag geen excuus zijn. Het was met name de grondhouding van de coalitiepartijen die ons verbijsterde en teleurstelde. Als ze echt een hand hadden willen uitsteken, dan had er ook vóóraf al overleg kunnen plaatsvinden. Echter, ook toen bleef het ijzingwekkend stil. 

De PvdA gaat uiteraard niet bij de pakken neerzitten. We zullen blijven trachten onze idealen te verwezenlijken en inwoners en maatschappelijke organisaties de zekerheid te geven om door te kunnen gaan. We zijn nu echter afhankelijk van diverse onderzoeken, die overigens al waren aangekondigd in de voorstellen van het college. De ingediende moties van Leefbaar Vlaardingen, CDA en GroenLinks om onderzoek te doen naar behoud van de Stadsboerderij en de Heemtuin waren dan ook een wassen neus. 

De PvdA zal zich sterk blijven maken om het geld dat vrijkomt uit mogelijke bezuinigingen, die nog nader onderzocht gaan worden, te besteden aan genoemde organisaties en het onderhoudsniveau van de buitenruimte. Tenslotte willen we de inwoners iets teruggeven voor de lastenverzwaring, waarvoor het college eerder al had gekozen. 

We zijn nog lang niet klaar!

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date